Toplum ve Demokrasi Cilt:1/1

Book : Toplum ve Demokrasi Cilt:1/1

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Other

Publishing Location : Mersin

ISSN : 1307-4687

Period : 4 monthly

Published Date : Eylül 2007

Publisher : --

Language : Turkish

Document Type : Periodical

Book No : 7339

INDEX

Songül Sallan Gül

Yeşim Edis Şahin

Gülgün Erdoğan Tosun & Tanju Tosun

Metin Altıok

Fikret Zorlu

Hakan M. Kiriş & Hüseyin Gül
Tem atik Yazılar

Seçimin Galibi Kim? Bıyıklı Kadınlar mı Yoksa Eril Siyaset mi?

2007 Seçimlerinde İzmir İli Kentsel Alanında Oy Verme Davranışı Üzerine Bir Araştırma

1983'den Günümüze Türkiye'de Siyasal Parti Üyeliğinin Gelişimi: Karşılaştırmalı Bir İnceleme

Neo-liberal Yapısal Uyum Sürecinde Son Evre: AKP Hükümeti

Seçim Sonuçlarını Sentetik Bir Modelle Okumak

Türkiye'de 1965 Sonrası Yapılan Genel Seçimler ve Siyasal Partiler Bağlamında Solda Yaşanan Gelişmelerin Bir Çözümlemesi
Yazarlar
Çalışmalar

içindekiler Sunuş: Çıkarken Introduction: A Weicome...
Serbest Yazılar

Melehat Kutun Uluslararası Kuruluşların Türk Kamu Yönetiminde Yönetsel Dönüşüme Etkileri

Değerlendirme, Tartışma ve Cevap Yazıları

Erol Tuncer ' 22 Temmuz 2007 Seçimleri: Genel Bir

Değerlendirme

Engin Önen 22 Temmuz Seçim Sonuçları ve İzmir Üzerine Bir

Değerlendirme

Aysun Sayın Parlamentoya Girmek İçin Erkek Olmak Şart!

Merih Taşkaya 2007 Seçimleri Ardında Kalan Demokrasi ve İfade

Özgürlüğü
İnceleme ve Eleştiriler

Tütüncü Esmer, G., 2006, CHP 1965 - 1980 Türk Siyasal Yaşamında Ortanın Solu, Yeniden Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Yayınları, Antalya.

Rosanvallon, P., 2004, Refah Devletinin Krizi, çev. B. Şahin, Dost, Ankara.

Attali, J., 2007, Geleceğin Kısa Tarihi, İmge, Ankara.

Agacinski, S., 1998, Cinsiyetler Siyaseti, Dost, Ankara.

Nazpary, J., 2003, Sovyet Sonrası Karmaşa, Kazakistan'da Şiddet ve Müiksüzieşme, çev. S. Somuncuoğlu, 1. baskı, İletişim, İstanbul.

Keane, J., 1992, Medya ve Demokrasi, çev. Şahin, H., Ayrıntı Yayınevi, İstanbul.

Yeniden İmece Dergisi, YKKED.

COGİTO Dergisi, YKY.

Portreler-Röportajlar

Portre 1: Aydın Güven Gürkan

Portre 2: Prof. Dr. Tayfur Özşen

Portre 3: TESAV-Toplumsal Ekonomik Siyasal Araştırmalar Vakfı
Hakan M. Kiriş

Cem Ergun

Cevdet Yılmaz Ayşe Alican

Songül Boybeyi

Merih Taşkaya

H. Haluk Erdem

Oktay Köse ve Tuğba Yener

Aydın Çıngı Hüseyin Gül İhsan Kamalak
Haberler ve Gelişmeler

18-20 Ekim, 2007, KAYFOR V, Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli

1-2 Kasım 2007, Uluslararası Siyasi Partiler Sempozyumu, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir

28-30 Kasım, 2007, Sosyal Bilimler Kongresi, ODTÜ, Ankara

Yazarlar için bilgi
Pınar Savaş Yavuzçehre

Levent Yılmaz

Devrim G. Vural