Toplum ve Demokrasi Cilt:2/2

Book : Toplum ve Demokrasi Cilt:2/2

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Other

Publishing Location : Mersin

ISSN : 1307-4687

Period : 4 monthly

Published Date : Ocak 2008

Publisher : --

Language : Turkish

Document Type : Periodical

Book No : 7338

INDEX

Çalışmalar İçindekiler

Tematik Yazılar
Yazarlar

Fuat Keyman & İhsan Kamalak
Sunuş
Fuat Keyman Meryem Koray İhsan Kamalak

S. Ulaş Bayraktar

Hamdi Turşucu Seçil Erdem

Hüseyin Gül

Süleyman Değirmen

Oğuz Polat

Hüseyin Gül
Türkiye'nin İyi ve Adaletli Yönetimi ve Sosyal Demokrasi

Avrupa'da Sosyal Demokrasi ve Günümüzdeki Tartışmalar

Avrupa Sosyal Demokrasisinde Süreklilik ve Değişim: Toplumsal Adalet Kavramı Üzerinden Bir İnceleme

Participatory Politics: Innovations and Challenges for the Turkish Left

Sosyal Demokrat Teori ve Pratiğe Kısa Bir Giriş

Türkiye'de Sosyal Demokratların Avrupa Birliği'ne Yaklaşımları

Keynesçi Refah Devletinin Temeli Olarak Sosyal Demokrasi ve Yeni Liberal Dönüşümün Yansımaları

Serbest Yazılar

Türkiye'de Ortodoks İktisat Politikası ve IMF: Enflasyon Raporları

Türkiye'de Çocuk Haklarının Durumu

Demokrasi Kuramları Bağlamında AKP'nin Yeni Anayasa Girişiminin ve Demokrasi Anlayışının Bir Değerlendirmesi
Değerlendirme> Tartışma ve Cevap Yazıları

Neden Sosyalizm? (Çev. İhsan Kamalak ve Nazım Dura)

Einstein'in "Sosyalizm"!, Sosyal Demokrasi ya da Demokratik Sosyalizm Olarak Türkçeye Çevrilebilir mi?

Amerika'ya "Karaoğlan" (mı) Geliyor! GAP İçin Bir Rüyam Var...

Anayasa Mahkemesi'nin Futbol Federasyonu ve CARGİLL ile İlgili İki Kararının Karşılaştırılması

Demokratik Sosyalizm ya da Sosyal Demokrasi Nedir?
Albert Einstein İhsan Kamalak

Necati Özkan Umut Orhan Nihat Kayar

Fehmi Kaya
Solun Yeni ve Ayrıştırıcı Dili '3. Yol' Yol Gösterici Olabilir mi?
Fuat Keyman İhsan Kamalak
ibrahim Ortaç Neslihan Aslan Cevdet Yılmaz

Yüksel Akkaya

İhsan Kamalak Cem Ergun

Ayşe Alican

Pınar Savaş Yavuzçehre

Onur Varolun

Afet Bal Hüseyin Özgür

Songül Boybeyi

>

Devrim G. Vural Hande Özdamar

Murat Ali Dulupçu

Hakan M. Kiriş
Portreler-Röportajlar

Bilime Adanmış Bir Hayat: Erdal İnönü Erdal İnönü'nün Kısa Yaşam Hikayesi Sosyal Demokrasi Vakfı (SODEV)

İnceleme ve Eleştiriler

"Hakikat Peşinde "Çin U Maçin'e Gitmek" veya "Sözün Mülkiyeti": Özdemir, A. M., 2008, Sözün Mülkiyeti (Hukukun Ekonomi Politiği), Dipnot Yayınları, Ankara.

Karakaş, E., 2007, Demokratik Cesaret, Kalkedon ve SODEV Yayınları, İstanbul.

Ahmad, F., 2006, Bir Kimlik Peşinde Türkiye, çev. Karadeli, S. C., İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul.

Baydar, M. L., Gül, H. ve Akçil, A., Bilimsel Araştırmanın Temel İlkeleri, Süleyman Demirel Üniversitesi Yayınları, İsparta.

Giddens, A., 2001, Üçüncü Yol, Sosyal Demokrasinin Yeniden Dirilişi, çev. Özay, M., Birey Yayıncılık, İstanbul.

Veysal, Ç., 2006, Savaşın Felsefesi, Etik Yayınları, İstanbul.

Haberler ve Gelişmeler

Uluslararası 38. ICANAS Kongresi, 10-15 Eylül, 2007

KAYSEM (Kamu Yönetimi Seminerleri) III,

15-17 Kasım 2007

Çalıştay: Köy Enstitüleri Deneyiminden Günümüzde Yararlanmak,

17-18 Nisan, 2008

16. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi,

16-18 Mayıs 2008

I. Güney Marmara Bölgesel Gelişme Sorunları Ulusal Sempozyumu, 02-03 Haziran, 2008

European Urban and Regional Studies Conference,

18-21 Eylül, 2008

KAYFOR-VI, Kamu Yönetimi Forumu, 9-11 Ekim, 2008