Toplum ve Hekim Cilt:26/5

Book : Toplum ve Hekim Cilt:26/5

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Phsician

Publishing Location : Ankara

ISSN : 1300-4387

Period : bimonthly

Published Date : Eylül 2011

Publisher : Türk Tabipleri Birliği

Language : Turkish

Document Type : Periodical

Book No : 7321

INDEX

Editör'den

KAMU - ÖZEL ORTAKLIĞI

• Kamu Hizmetleri Piyasa İlişkisinde Dördüncü Tip: Eksik İmtiyaz

(Kamu - Özel Ortaklığı)

Onur KARAHANOĞULLARI

OLAĞANDIŞI DURUMLAR

• Afetlerde Sağlık Hizmetlerinin Yönetimi

ve Organizasyonu

Necati DEDEOĞLU

• Türkiye'de» Afet Yönetiminde Değişim

Cavit Işık YAVUZ

• Van Depreminden Alınacak Dersler Necati DEDEOGLU

• Antalya Kent Merkezi Sağlık Ocaklarına Başvuran Kişilerde Afet Risk Algılamasına Etki Eden

Faktörlerin Araştırılması:

Necati DEDEOGLU, Hakan ERENGİN, Hasan Hüseyin POLAT

TÜTÜN

• Tütün Kontrolünde Neoliberal Politikaların Yansıması ve Sağlık Eğitimi

Hülya YÜKSEL