Sosyal Güvenlik Dünyası Cilt:15/77

Book : Sosyal Güvenlik Dünyası Cilt:15/77

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Security

Publishing Location : Ankara

ISSN : 1301-9457

Skin : 15/77

Period : bimonthly

Published Date : Ocak 2012

Publisher : Sosyal Güvenlik Müfettişleri Derneği

Language : Turkish

Document Type : Periodical

Book No : 7313

INDEX

Ercüment ÖZTÜRK
Ekonomik ve Sosyal Haklar Perspektifinde Temel Hak Olarak Anayasal Sosyal Güvenlik [Yeni Anayasa Çalışmalarında Sosyal Güvenlik Vizyonu]
Faruk YÜKSEL
ihale Konusu işlerde ilişiksizlik Belgesi Verilmesi

ve işin Konsorsiyum veya iş Ortaklıkları Yoluyla Yapılması
Vakkas DEMİR
Tarım Prim Tevkifatlarını SGK'ya Yatırmayan Gerçek Veya Tüzel Kişilerin SGK Mevzuatı ve Yargıya Göre Durumlarının Açıklanması
Mehmet ÇETİN
Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanlarının Sigortalılığı
Dr. Mehmet BULUT
G27Ü Sayılı Kanunun Sosyal Güvenlik Sistemimize Getirdiği Yenilikler
Mehmet KARA
Vergi ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Kapsamında Özürlü istihdamının Teşviki
Şevket TEZEL
Son Düzenlemeler Işığında Trafik Kazalarında Vatandaşların Sağlık Yardımı Hakları_
Atıf ÖZGEN
Özürlülerin Sosyal Güvenliği
Şerafettin GÜLER
Kamu İşçisine Ödenen ilave Tediye'den Sigorta Primi Kesilir mi?
Umut TOPÇU
iş Davalarında Ücret Uyuşmazlıklarına ilişkin Çözüm Yolları
iş Güvencesi Kapsamında işçinin Taşıması Gereken Şekli Şartlar
Ücal Kemal EVREN
Türkiyede Sağlık Harcamalarına OECD Raporları Çerçevesinde Genel Bir Bakış
Ahmet ARAS
Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ve Avrupa Birliği Uygulamaları
Nuray ERKEK - Fatih ERKEK
Türkiye'de Hak Aramanın Yeni Yol Haritası
Celal KAPAN
Modern işgücü Piyasalarının En Önemli Sorunlarından Biri; Mobbing
Oğuz MÜLAYİM
ERP, Kurumsal Kaynak Planlama Uygulaması
Yeşim MATİLOĞLU
Sorun Cevaplayalım...
Ersin UMDU
Yargı Kararları
Pratik Bilgiler