Küresel Krizde İşsizlikle Mücadele ve Genç İstihdamın Artırılmasına Yönelik Tedbirler:Ülke Örnekleri

Book : Küresel Krizde İşsizlikle Mücadele ve Genç İstihdamın Artırılmasına Yönelik Tedbirler:Ülke Örnekleri

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Policy

Publishing Location : Ankara

ISBN : 978-975-6728-78-9

Published Date : Ocak 2012

Publisher : Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu TİSK

Language : Turkish

Document Type : Book

Book No : 7311

INDEX

SUNUŞ

I. AB ÜLKELERİNDE İŞSİZLİĞİN AZALTILMASINA

YÖNELİK TEDBİRLER

1. İstihdamın Sürdürülmesi, İş Yaratılması ve Hareketliliğin Geliştirilmesi

2. Nitelik Düzeyinin Yükseltilmesi

3. İşgücü Piyasasında Eşleştirmenin Geliştirilmesi

4. İstihdama Katılımın Artırılması ve Hanehalkı Gelirinin Desteklenmesi

5. Krize İlişkin İstihdam Tedbirlerinin Değerlendirilmesi

II. AB ÜLKELERİNDE GENÇ İSTİHDAMININ ARTIRILMASINA YÖNELİK TEDBİRLER

1. Genç İstihdamını Teşvik Tedbirleri

1.1. Eğitim Politikaları

1.2. İşgücü Piyasası Politikaları ve Desteklere Erişim

1.3. İşgücü Piyasası Aktörlerinin Rolleri

2. Genç İstihdamına Yönelik Tedbirlerin Değerlendirilmesi

III. ASYA ÜLKELERİ VE İŞ YARATAN BÜYÜME

1. İş Yaratan Büyümeye Giden Yolun Şekillendirilmesi

2. Ticari Entegrasyonun Artırılması ve Serbestlik İçin Düzenlemelerin Kolaylaştırılması
3. Ulusal ve Yerel idareler Arasında Politika Uyumu Yoluyla Yerel Kurumların Güçlendirilmesi

4. İşgücü Piyasasına ilişkin Bilgi Temini îçin Kamu İstihdam Hizmetlerinin Geliştirilmesi

5. Nitelik Geliştirmenin ve Eğitimin Artırılması

6. Sosyal Koruma Sistemlerinin Geliştirilmesi

7. Yerel Gelişmede Demografik Gelişmelerin Etkisinin

Tahmin Edilmesi

8. Altyapı Gelişimini Yerel Ekonomik ve İstihdam Stratejileri

İle Birlikte Sağlamak

9. Mikro Ölçekte İşyerlerine ve KOBİ'lere Odaklı Sürdürülebilir İş Ortamının Sağlanması

10. Düşük Karbon Ekonomisine ve Sürdürülebilir Yerel Gelişmeye Geçişin Hızlandırılması