KOBİ'ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi:Risk Değerlendirmesi, İSG Performans İzleme ve Sağlık Tehlikeler-İNŞAAT SEKTÖRÜ

Book : KOBİ'ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi:Risk Değerlendirmesi, İSG Performans İzleme ve Sağlık Tehlikeler-İNŞAAT SEKTÖRÜ

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Health-Safety-Environment

Publisher : T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Language : Turkish

Document Type : Book

Book No : 7308

INDEX

ÖNSÖZ

BÖLÜM 1 3T RDin$ İnşaat Sektörü için 3T Risk Değerlendirmesi

1. İŞYERLERİ İÇİN RİSK DEĞERLENDİRMESİ PLANLAMASI

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetiminin Bir Parçası Olarak "Risk Değerlendirmesi"

Bir Risk Değerlendirmesi Yöntemi Olarak 3T RDin?

Risk Değerlendirmesinin Planlaması

2. RİSK DEĞERLENDİRMESİ METODOLOJİSİ

Tehlikelerin Belirlenmesi

Risklerin Değerlendirilmesi ve Tehlikelerin Kontrolü

3T RDin? Risk Matrisi

3. RİSK DEĞERLENDİRMESİ FORMLARI VE PUANLAMA ÖRNEKLERİ

4. ÖZET

BÖLÜM 2 TRİSGİP İnşaat Sektörü için İSG Performans İzleme

Şantiyede İş Sağlığı ve Güvenliği için Ön Koşullar

TRisGip ise Performans İzleme Yönteminin Esasları

Şantiyede TRİSGİP İSG Performans İzleme Yönteminin Tanıtımı

Gözlem Turunun Uygulanması

Değerlendirme Kriterleri

TRisGip Gözlem Formu

BÖLÜM 3 SAĞLIK TEHLİKELERİ

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE SAĞLIK RİSK VE TEHLİKELERİ

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE EN SIK KARŞILAŞILAN MESLEK HASTALIKLARI