KOBİ'ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi(Metal Sektörü)

Book : KOBİ'ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi(Metal Sektörü)

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Health-Safety-Environment

Publisher : T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Language : Turkish

Document Type : Book

Book No : 7306

INDEX

Önsöz

Giriş

Adım 1: iş Sağlığı ve Güvenliği Politikası ve Taahhüdü

Adım 2: iş Sağlığı ve Güvenliği Sorumlulukları ve Haklan

Adım 3: iş Sağlığı ve Güvenliği'nin işletme Faaliyetleriyle Bütünleştirilmesi

Adım 4: Tehlikelerin Belirlenmesi, Risk Değerlendirmesi ve Kontrolü

Adım 5: Sağlık Gözetimi

Adım 6: Performans izleme

Adım 7: Olay Bildirimi ve Soruşturması

Adım 8: iyileştirme Faaliyetleri

Adım 9: Eğitim ve iletişim

Adım 10: Acil Durumlara Hazırlık

EK A - iş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

EK B - Yasal Yükümlülüklere Uyumluluk Listesi

EK C - Yıllık İSG Hedefleri ve Programı

EK D - Geri Bildirim Formu

EK E - iş Kazası ve Meslek Hastalığı Bildirim Formu

EK F - Eğitim Katılım Formu

EK G - Eğitim Etkinliği Değerlendirme Formu

EK H - Personel Eğitim Kayıt Formu

EK I - İSGİP İSG Yönetim Sistemi Derecelendirme Formu

EK J - Acil Durum Eylem Planı

EK K- Yıllık Değerlendirme Raporu