KOBİ'ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi(Maden Sektörü)

Book : KOBİ'ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi(Maden Sektörü)

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Health-Safety-Environment

Published Date : 2012

Publisher : T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Language : Turkish

Document Type : Book

Book No : 7304

INDEX

Önsöz

Giriş

Adım 1: iş Sağlığı ve Güvenliği Politikası ve Taahhüdü

Adım 2: Sorumluluklar ve İSG Organizasyonu

Adım 3: iş Sağlığı ve Güvenliği Faaliyetlerinin işletme Faaliyetleriyle Bütünleştirilmesi

Adım 4: Tehlikelerin Belirlenmesi, Risk Değerlendirmesi ve Kontrol

Adım 5: Sağlık Gözetimi

Adım 6: Performans izleme

Adım 7: Olay Bildirimi ve Soruşturması

Adım 8: iyileştirme Faaliyetleri

Adım 9: Eğitim ve iletişim

Adım 10: Acil Durumlara Hazırlık

Ek A - iş Sağlığı ve Güvenliği Politika Belgesi

Ek B - Yasal Yükümlülüklere Uyumluluk Listesi

EkC- Yıllık İSG Hedefler ve Programı

Ek D - Geribildirim Formu

Ek E - iş Kazası ve Meslek Hastalığı Bildirim Formu

Ek F - Eğitim Etkinliği Değerlendirme Formu

Ek G - Personel Eğitim Sicil Formu

Ek H - Personel Eğitim Katılım Formu

Ek I - Acil Durum Eylem Planı

Ek J - İSGİP İSG Yönetim Sistemi Derecelendirme Formu

Ek K - Yıllık Değerlendirme Raporu