Mühendis ve Makina Sayı:622

Book : Mühendis ve Makina Sayı:622

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Trade Union

Publishing Location : Ankara

ISSN : 1300-3402

Period : monthly

Published Date : Kasım 2011

Publisher : TMMOB Makina Mühendisleri Odası

Language : Turkish

Document Type : Periodical

Book No : 7102

INDEX

YENİ ÜRÜN
MÛKİNfl MÜHENDİSLERİ ODASI ŞU1 GENEL KURUL TARİHLERİ ETKİNLİKLERİMİZ

IV. Ulusal Tıbbi Cihazlar İmalat Sanayi Kongresi ve Sergisi Gerçekleştirildi Endüstri Mühendisliği Yazılımları ve Uygulamaları Kongre ve Sergisi Düzenlendi

5. Güne; Enerjisi Sistemleri Sempozyumu ve Sergisi Gerçekleştirildi

6. Ulusal Hidrolik ve Pnümatik Kongresi ve Sergisi Gerçekleştirildi Geleceğin Teknnlojileri Sempozyumu ve Sergisi Düzenlendi Endüstriyel Otomasyon Sempozyumu ve Sergisi Düzenlendi

VI. Yeni ve Yenilenebilir Eneıji Kaynakları Sempozyumu Gerçekleştirildi VI. Makina Tasarım ve İmalat Teknolojileri Kongresi Yapıldı

TEKNOLOJİ DÜNYASI
MAKALELER
Derin Reaktif İyon Aşındırma Değişkenlerinin Silisyum ve SUS'iıı Aşındırma Hızları Üzerindeki Etkileri

M. Ragıp ABDULLüHOGLU. Mahmut Can KARAKAYA. HOseyiıı KIZIL OnutJUHÇER, Levent TRABZON

Termal Güneş Enerjisi Teknolojileri ve GAP Bölgesine Yönelik Fırsatlar

MM YEŞİLAIA, Hüsamettin BULUT. Oma ÇETİHER, fltımet ERSAVAŞ_________
Marka mız Yolunda İlerlerken

CentÖZÇELİK
Dairesel Kesitli Borularda Türbülanslı Akısın Sayısal Simülasyonu

Tahtı KARASU
Sürdürülebilir ve Çevre Dostu Hayvancılık İşletmeciliği: Hayvansal Atıklardan Biyoenerji ve Biyoiirün Eldesi

Durmuş KAYA, Muharrem EYİDOĞAN, Göksel H. DEMİRER, Sinan ZORBA, Handan ERTAN ZORBA
TMMOB SANAYİ KONGRESİ 2011
MİEM