Sosyal Güvenlik Dünyası Cilt:14/76

Book : Sosyal Güvenlik Dünyası Cilt:14/76

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Security

Publishing Location : Ankara

ISSN : 1301-9457

Period : bimonthly

Published Date : Kasım 2011

Publisher : Sosyal Güvenlik Müfettişleri Derneği

Language : Turkish

Document Type : Periodical

Book No : 7101

INDEX

Sosyal Güvenlik Sistemimizde Kadınlar
Prof. Dr. Ali Rıza OKUR Ayrıntılarda Boğulan, Çelişkiler ve Değişikliklerle Yok Olan Bir Sosyal Güvenlik Masalı

Sadettin ORHAN Reformun Üçüncü Yılında Sosyal Güvenliğin Bugünü ve Geleceği

Ramazan YILDIZ Ersin Umdu Sosyal Güvenlik Reformun 3. Yılında Durum Değerlendirmesi

Mustafa ONAN Sosyal Sigortada Kayıt Dişiliğin Önlenmesine Yönelik Makro Önlemler

Cüneyt OLGAÇ Sosyal Güvenlikte Ay ve Yıl Kavramının Değerlendirilmesi

Süleyman TUNCAY Kısmi Süreli Çalışanlardan isteğe Bağlı Olarak Prim Ödeyenlerin işsizlik Sigortası Kapsamına Alınması

Vakkas DEMİR Tasfiye Halinde Limited Şirket Emekli Ortakları Sosyal Güvenlik Destek Primi Borçlarından Kurtulabilirler

İhsan ÇAKMAK Aile Yardımları Sigortası ile Aile Sosyal Yardımlarının Uygulamadaki Son Durumu

Harun ORDU Sosyal Güvenlik Kurumu ile Sağlık Bakanlığı Arasında Gerçekleştirilen Goturu Bedelle Hizmet Alımı Sözleşmesi


Üremeye Yardımcı Tedavi (Tüp Bebek] Merkezleri
Çalışma Koşullarında Esaslı Değişiklik Halinde İş Sözleşmesinin Feshi

Gemiadamlannın Ölüm, Cismani Zarar ve TerkedilmBİeri Sebebiyle Doğan Taleplere Dair Hukuki Sorumluluk ve Tazminata ilişkin Uluslararası Denizcilik Örgütü'nce Yürütülen Çalışmalar

Taylor'un Görüşlerinin Kamu Yönetimine Uygulanabilirliği

Reformun Üçüncü Yılında Sosyal Güvenliğin Bugünü ve Geleceği
Sosyal Güvenlik Reformu Kronolojisi
Sorun Cevaplayalım...
Yargı Kararları
Pratik Bilgiler