Birleşmiş Milletlerin Çocuk Haklarına Dair Sözleşmesi ile Türk Hukuk Mevzuatı Karşılaştırmalı Analizi

Book : Birleşmiş Milletlerin Çocuk Haklarına Dair Sözleşmesi ile Türk Hukuk Mevzuatı Karşılaştırmalı Analizi

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Child Labor

Publisher : UNİCEF

Language : Turkish

Document Type : Report

Book No : 7087

INDEX

1. Madde: Çocuğun Tanımı

2. Madde: Ayrım Gözetmeme

3. Madde: Çocuğun Yüksek Yararı

4. Madde: Sözleşmedeki Hakların Hayata Geçirilmesi

5. Madde: Ana-Babanın Yönlendiriciliği ve Çocuğun Yeteneklerinin Gelişimi

6. Madde: Çocuğun Yaşama, Hayatta Kalma ve Gelişme Hakkı

7. Madde: Nüfusa Kayıt, isim, Vatandaşlık, Ana-Babasını Bilme ve Onlar Tarafından Bakılma Hakkı

8. Madde: Kimliğin Korunması

9. Madde: Ana-Baba ile Birlikte Yaşama ve Ana-Babadan Ayrılma

10. Madde: Ailelerin Birleşmesi Amacıyla Ülkelere Giriş ve Çıkış

11. Madde: Çocukların Yasa Dışı Yollarla Ülke Dışına Çıkarılması ve Geri Döndürülmemesi

12. Madde: Çocuğun Görüşlerine Saygı

13. Madde: Çocuğun Görüşlerini ifade Etme Hakkı

14. Madde: Çocuğun Düşünce, Din ve Vicdan Özgürlüğü

15. Madde: Çocuğun Dernek Kurma ve Barış içinde Toplanma Hakkı

16. Madde: Çocuğun Özel Yaşamına Saygı Hakkı

17. Madde: Çocuğun Gerek Duyduğu Bilgilere Erişimi

18. Madde: Ana-Babaların, Devletin Yardımıyla Yerine Getirecekleri Ortak Sorumluluklar

19. Madde: Çocuğun Her Türlü Şiddete Karşı Korunma Hakkı

20. Madde: Aile Ortamından Yoksun Bırakılmış Çocuklar

21. Madde: Evlat Edinme

22. Madde: Mülteci Çocuklar

23. Madde: Özürlü Çocukların Haklan

24. Madde: Çocuğun Sağlık ve Sağlık Hizmetlerinden Yararlanma Hakkı

25. Madde: Yerleştirme Uygulamasını Denetim Hakkı

26. Madde: Çocuğun Sosyal Güvenlikten Yararlanma Hakkı

27. Madde: Çocuğun Uygun Yaşam Standartlarına Sahip Olma Hakkı

28. Madde: Çocuğun Eğitim Hakkı

29. Madde: Eğitimin Hedefleri

30. Madde: Azınlıklara ya da Yerli Halklara Mensup Çocuklar

31. Madde: Çocuğun Boş Zaman Değerlendirme; Dinlenme, Eğlence ve Kültürel Etkinliklere Katılma Hakkı

32. Madde: Çocuk işçiliği

33. Madde: Çocuklar ve Uyuşturucu Kullanımı

34. Madde: Çocukların Cinsel Sömürüye Maruz Kalması

35. Madde: Çocukların Kaçırılmalarının, Satılmalarının ve Fuhuşa Zorlanmalarının Önlenmesi

36. Madde: Sömürünün Diğer Biçimlerine Karşı Koruma

37. Madde: işkence ve Aşağılayıcı Davranış ve Özgürlükten Yoksun Bırakma

38. Madde: Silahlı Çatışmalardan Etkilenen Çocukların Korunması

39. Madde: Mağdur Durumdaki Çocukların Rehabilitasyonu

40. Madde: Çocuk Adalet Sisteminin Uygulanması