Sanatsal ve Kültürel Aktivitelerde Çalışan Çocuklar Pilot Araştırma Projesi Raporu

Book : Sanatsal ve Kültürel Aktivitelerde Çalışan Çocuklar Pilot Araştırma Projesi Raporu

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Child Labor

Publishing Location : Ankara

ISBN : 978-92-2-025854-5

Published Date : 2011

Publisher : UNİCEF

Language : Turkish

Document Type : Report

Book No : 7078

INDEX

ÖNSÖZ ÖZET

1. GİRİŞ

1.1 Ulusal ve Uluslararası Yasal Düzenlemeler

1.1.1. Avrupa Birliği (AB) Üye Devletlerindeki Düzenlemeler

2. AMAÇ

3. YÖNTEM

4. BULGULAR

4.1. Çalışma Koşulları ve Gelişime İlişkin Bulgular

4.1.1. Çocuk Oyunculuk Kariyeri Aşamaları

4.1.2. Set Ziyaretine İlişkin Bulgular

4.1.3. Yetişkin Oyuncularla Görüşme Bulguları

4.1.4. Eski Çocuk Oyuncularla Görüşme Bulguları

4.1.5. Yönetmen, Yönetmen Yardımcısı, Yapım Asistanı, Yapımcı, Senarist ile Görüşme Bulguları

4.1.6. Oyuncu Koçu ile Görüşme Bulguları

4.1.7. Kast Ajans Temsilcileri ile Görüşme Bulguları

4.1.8. Sendika ve Meslek Birlikleri Temsilcileri ile Görüşme Bulguları...

4.1.9. Resmi Kurum Temsilcileri ile Görüşme Bulguları

4.1.10. Çocuk Oyuncular ile Görüşme Bulguları

4.1.11. Çocuk Oyuncu Anneleri ile Görüşme Bulguları

4. i. 12. Çocuk Gelişim Uzmanları ile Görüşme Bulguları

5. SONUÇ

6. ÖNERİLER

7. KAYNAKÇA

8. EKLER