İSG-İş Sağlığı ve Güvenliği Dergisi Sayı:50

Book : İSG-İş Sağlığı ve Güvenliği Dergisi Sayı:50

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Security

Publishing Location : Ankara

ISSN : 1300-2341

Skin : 11/50

Period : 3 monthly

Published Date : Nisan 2011

Publisher : T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Language : Turkish

Document Type : Periodical

Book No : 7073

INDEX

iş Teftişi Sistemi Bakışıyla Kobi'lerde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri
Mustafa Nejdet ÇARIKÇI, Baş İş Müfettişi İş Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı
Kobilerde iş Sağlığı ve Güvenliği Projelerinin Desteklenmesi

Metin ŞATIR, Başkan Yardımcısı, KOSGEB

iş Sağlığı ve Güvenliği Açısından Elektromanyetik Alanlar

Tuna OKUL, Elektrik Elektronik Mühendisi İSG Uzman Yardımcısı, İSGGM, İSGÜM Ayhan ÖZMEN, Fizik Mühendisi İSG Uzman Yardımcısı, İSGGM, İSGÜM
Hollanda'da iş Sağlığı ve Güvenliği

İsmail ÇEL İK, İSG Uzmanı

Ali Rıza ERGUN, İSG Uzmanı

Muhammed Furkan KAHRAMAN, İSG Uzman Yrd.

ilker ACAR, İSG Uzman Yrd.

Aslıcan GÜLER, İSG Uzman Yrd.

Fatma Nur BAŞAYAR, İSG Uzman Yrd.

İbrahim Gökhan KORKUTAN, iş Müfettişi

Prof. Dr. Halil İbrahim AKKURT, Göğüs Hast. Uzmanı
Almanya'da iş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Üzerine Bir Değerlendirme

Seçil CEYLAN İSG Uzmanı ÇSGB, İSGEM (İSGÜM)
Ücretsiz İzin Uygulaması Yolu ile Çalışma Koşullarında Esaslı Değişiklik

Lütfi İNCİROĞLU

Çalışma Genel Müdür Yardımcısı
4857 Sayılı İş Yasası İş Sağlığı ve Güvenliği'nin Hukuki Yönü

Gönül DEMİRSU Bölge Müdür V.

Ulaşım Sektöründe iş Güvenliği Semineri
F. Gülay GEDİKLİ, İSG Uzmanı, İSGGM
İş Sağlığı ve Güvenliği Açısından Gürültü

Tülay ALPMAN, MBA, Endüstri Mühendisi İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü

Hidro Elektrik Santrali İşletmelerinde Sistem ve Çalışanın Güvenliği

M. Atilla BARUTÇU, A Sınıfı İSG Uzmanı Bina Enerji Yöneticisi

Keşke Demeden Önce
Haberler