Toplum ve Hekim Cilt:26/2

Book : Toplum ve Hekim Cilt:26/2

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Phsician

Publishing Location : Ankara

ISSN : 1300-4387

Period : bimonthly

Published Date : Mart 2011

Publisher : Türk Tabipleri Birliği

Language : Turkish

Document Type : Periodical

Book No : 7068

INDEX

Toplum ve Hekim Yayın Kurulu'ndan
ÖZEL SAĞLIK SEKTÖRÜ
• Dosya Editörü'nden

Ata SOYER, Tufan KAAN

• Türkiye'de Sağlık Hizmetlerinin Ticarileşmesi: Özel Hastane Sektörünün İnşa Süreci

Derya GÜLTEKİN KARAKAŞ, Ferimah YUSUFİ YILMAZ


• Dünyada ve Türkiye'de İlaç Sorunu:

Fotoğraf ve Dinamikler Nurettin ABACIOĞLU

• Özel Sağlık Sektörünün Parametreleri
Kansu YILDIRIM
• Özel Sağlık Sektöründe Neler Oluyor? Güray KILIÇ

• Kamudaki Özel

Aslı DAVAS
• Özel Tıp Laboratuvarları: Özel Sağlık Sektörünün Hastalarla Daha Az

Karşılaşan Yüzü

Raika DURUSOY