Ekonomik Göstergeler 40 tablo 40 yorum

Book : Ekonomik Göstergeler 40 tablo 40 yorum

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Policy

Publisher : TÜRK-İŞ

Language : Turkish

Document Type : Book

Book No : 7067

INDEX

TABLO: 1- TÜRKİYE'DE MİLLİ GELİRİN FONKSİYONEL DAĞILIMI

TABLO: 2- TÜRKİYE'DE MİLLİ GELİRİN KİŞİSEL DAĞILIMI (1973-1987)

TABLO: 3- KİŞİ BAŞINA DÜŞEN GSMH

TABLO: 4- SEÇİLMİŞ BAZI ÜLKELERDE KİŞİSEL GELİR DAĞILIMI

TABLO: 5- BYKP'LERDE SEKTÖRLERİN BÜYÜME HIZLARI

TABLO: 6- BYKP'LERDE SEKTÖRLERİN GSYİH İÇİNDEKİ PAYLARI VE DEĞİŞMELER

TABLO: 7- BYKP'LERDEKİ SABİT SERMAYE YATIRIMLARININ SEKTÖRE DAĞILIMI

TABLO: 8-SABİT SERMAYE YATIRIMLARININ DAĞILIMI

TABLO: 9- TÜRKİYE'DE İŞGÜCÜ PİYASASI

TABLO: 10- SEÇİLMİŞ ÜLKELER İLE TÜRKİYE'DE İŞSİZLİK ORANLARI

TABLO: 11-TARIMDIŞI İŞGÜCÜ FAZLASI VE AÇIK İŞSİZLER

TABLO: 12-TÜRKİYE'DE SEKTÖREL İSTİHDAM

TABLO: 13- İKTİSADİ FAAL NÜFUSUN İŞTEKİ DURUMU

TABLO: 14-1979 - 1988 DÖNEMİNDE ÜCRET FİYAT İLİŞKİSİ

TABLO: 15-ASGARİ ÜCRET

TABLO: 16- ASGARİ ÜCRET VE MİLLİ GELİRDEKİ GELİŞMELER

TABLO: 17-İŞÇİ EMEKLİ AYLIKLARI

TABLO: 18- SATIŞ HASILATI İÇİNDE ÜCRETİN PAYI

TABLO: 19- ÇALIŞAN BAŞINA YILLIK ÜCRET ÖDEMELERİ

TABLO: 20- ÇALIŞAN BAŞINA YILLIK KATMA DEĞER

TABLO: 21- NET KATMA DEĞERİN BÖLÜŞÜMÜ

TABLO: 22- HEDEFLENEN VE GERÇEKLEŞEN ENFLASYON ORANLARI

TABLO: 23- OECD ÜLKELERİNDE TÜKETİCİ FİYATLARI

TABLO: 24- DÖRT KİŞİLİK AİLENİN GIDA HARCAMASI

TABLO: 25-SEÇİLMİŞ GIDA MADDELERİ İÇN ÇALIŞILMASI GEREKEN SÜRELER

TABLO: 26- BÜTÇE DENGESİ

TABLO: 27-TOPLAM VERGİ GELİRLERİ

TABLO.: 28- ORTALAMA ÜCRETTEN ELE GEÇEN ORAN

TABLO: 29- BÜTÇEDE SAĞLIK VE EĞİTİME AYRILAN PAYLAR

TABLO: 30- VADELİ TASARRUFUN DAĞILIMI

TABLO: 31-EMİSYON HACMİ

TABLO: 32- İÇ BORÇLAR VE GSMH'A ORANI

TABLO: 33- DIŞ BORÇLAR VE GSMH'A ORANI

TABLO: 34- DÖVİZ KURLARI VE YIL SONU İTİBARİYLE DEĞİŞİM ORANLARI TABLO: 35- DIŞ TİCARET TABLO: 36- KONUT MALİYETLERİ

TABLO: 37- İŞ KAZALARI MESLEK HASTALIKLARI NEDENİYLE MEYDANA GELEN İŞGÜNÜ

KAYIPLARI TABLO: 38- GREVLER

TABLO: 39- SEÇİLMİŞ ÜLKELERDE YILLIK ÇALIŞMA SAATLERİ TABLO: 40- SOSYAL GÜVENLİK KAPSAMINDAKİ NÜFUS
GRAFİK: 1- TÜRKİYE'DE MİLLİ GELİRİN FONKSİYONEL DAĞILIMI GRAFİK: 2- KİŞİ BAŞINA DÜŞEN GSMH GRAFİK: 3- SEÇİLMİŞ BAZI ÜLKELERDE KİŞİSEL GELİR DAĞILIMI GRAFİK: 4- BYKPLERDE SEKTÖRLERİN BÜYÜME HIZLARI GRAFİK: 5- TARIM DIŞI İŞGÜCÜ FAZLASI VE AÇIK İŞSİZLER GRAFİK: 6- TÜRKİYE'DE SEKTÖREL İSTİHDAM GRAFİK: 7- İKTİSADEN FAAL NÜFUSUN İŞTEKİ DURUMU GRAFİK: 8- 1979-1988 DÖNEMİNDE ÜCRET-FİYAT İLİŞKİSİ GRAFİK: 9- ASGARİ ÜCRET

GRAFİK: 10- ÇALIŞAN BAŞINA YILLIK ÜCRET ÖDEMELERİ VE KATMA DEĞER

GRAFİK: 11- NET KATMA DEĞERİN BÖLÜŞÜMÜ

GRAFİK: 12- HEDEFLENEN VE GERÇEKLEŞEN ENFLASYON ORANLARI

GRAFİK: 13- DÖRT KİŞİLİK AİLENİN GIDA HARCAMASI

GRAFİK: 14- SEÇİLMİŞ GIDA MADDELERİ İÇİN ÇALIŞILMASI GEREKEN SÜRELER

GRAFİK: 15- ORTALAMA ÜCRETTEN ELE GEÇEN ORAN

GRAFİK: 16- BÜTÇEDE SAĞLIK VE EĞİTİME AYRILAN PAYLAR

GRAFİK: 17- VADELİ TASARRUFUN DAĞILIMI

GRAFİK: 18-EMİSYON HACMİ

GRAFİK: 19- İÇ BORÇLAR

GRAFİK: 20- DIŞ BORÇLAR

GRAFİK: 21- DÖVİZ KURLARI VE YIL SONU İTİBARİYLE DEĞİŞİM ORANLARI GRAFİK: 22- DIŞ TİCARET GRAFİK: 23- KONUT MALİYETLERİ

'ÖRAFİK: 24- GREVLER VE İŞ KAZALARI MESLEK HASTALIKLARI NEDENİYLE MEYDANA

GELEN İŞGÜNÜ KAYIPLARI GRAFİK: 25- SEÇİLMİŞ ÜLKELERDE YILLIK ÇALIŞMA SAATLERİ