SBF Dergisi 66(2)

Book : SBF Dergisi 66(2)

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Policy

Publishing Location : Ankara

ISSN : 0378-2921

Period : 4 monthly

Published Date : Nisan 2011

Publisher : A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi

Language : Turkish

Document Type : Periodical

Book No : 7064

INDEX

Özlem Albayrak Finansal Krizde Uygulanan Vergi Politikalarının Gelir Dağılımı

Etkileri: 2004 - 2009
Bilge Aykol ihracat Pazarlama Karması Kararları için Bilgi Gereklilikleri:

Mustafa Tanyeri Kuru incir ihracatçıları Üzerinde Bir Uygulama

İhsan Uğur Delikanlı Finansal Düzenlemelerin ilke Bazlı ya da Kural Bazlı Olmasının Finansal Raporların Denetim Sürecine Etkisi
Şenay Sabah Kıyan işletme Sınırlarının Girişimci Faaliyetle Yeniden Yapılandırılması: Alper Özer Yeni Pazar Oluşturma
Oznur Özkan Tektaş Endüstriyel Pazarlama Alanında 2000-2010 Yılları Arasında Yapılan Çalışmaların Kategorik Olarak incelenmesi
Murad Tiryakioğlu
Teknoloji Transferi, Teknoloji Yoksulluğu mu?
Ulaş Ünlü Yönetici Sahipliği ve Firma Değeri: İMKB için Ampirik Bir Uygulama

Ali Bayrakdaroğlu Famil Şamiloğlu
Altuğ Yalçıntaş
Entelektüel Patikaya Bağımlılığa Yol Açan Sebeplerden Biri Üzerine Düşünceler
Şükran Gölbaşı
Kronik: Mahpus Toplum: Panoptikon'dan Biyolojik Gözetime
Semih Öz Kronik: Af ya da Adalet: Yeni Mali Af Yasası

Dilek Özkök Çubukçu
Boran Ali Mercan


Şükran Gölbaşı
Kitap incelemesi Kitap incelemesi