TMMOB Su Politikaları Kongresi Sonuç Bildirisi, Açılış Konuşmaları, Çağrılı Konuşmacılar, Panel Sunumları

Book : TMMOB Su Politikaları Kongresi Sonuç Bildirisi, Açılış Konuşmaları, Çağrılı Konuşmacılar, Panel Sunumları

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Trade Union

Publishing Location : Ankara

Published Date : Mart 2006

Publisher : TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi

Language : Turkish

Document Type : Book

Book No : 7062

INDEX

TMMOB Su Politikaları Kongresi Sonuç Bildirisi
Açılış Konuşmaları

Prof. Dr. İlhan Avcı

(Kongre Başkanı)

Taner Yüzgeç

(İMO Yönetim Kurulu Başkanı)

Mehmet Soğancı

(TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı)

Salih Paşaoğlu

(Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı)

Süleyman Demirel

(9. Cumhurbaşkanı)

Çağrılı Konuşmacılar

Em. Prof. Dr. Ünal Öziş

(Dokuz Eyliil Üniversitesi)

Prof. Dr. Birgül Ayman Güler

(Siyasal Bilgiler Fakültesi)

Mithat Rende

(Elçi, Enerji, Su ve Çevre İşleri Genel Müdür Yardımcısı, Dışişleri Bakanlığı).

Panel Sunumları 1. Panel: Geçmişten Geleceğe Su Kaynaklan Yönetimi

Prof. Dr. İlhan Avcı (Oturum Başkanı)

Sezar Ercan (DSİ Genel Müdürlüğü)

Dr. Necat Şengün (Eski Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü)

Şahap Melek (İller Bankası Genel Müdürlüğü)
Veysel Arslan (Çevre ve Orman Bakanlığı)

İsmail Küçük (TMMOB)

Soru ve Cevaplar
2. Panel: Su Hizmetleri ve Yerel Yönetimler

Prof. Dr. Birgül Ayman Güler (Oturum Başkanı)

Mahmut Ağaçe (Güneydoğu Anadolu Bölgesi Belediyeler Birliği)

Ahmet Aksu (Özelleştirme idaresi Başkanlığı)

Hasan Hüseyin Can (Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü)

Nevzat Erdoğan (Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Teşkilatlandırma ve Destekleme

Genel Müdürlüğü)

Baki Remzi Suıçmez (TMMOB)

Soru ve Cevaplar

3. Panel: Su ve Uluslararası Boyutu

Taner Yüzgeç (Oturum Başkanı)

Yaşar Yakış (TBMM Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Başkanı)

Özden Bilen (DSİ Eski Genel Miidiirü)

Em. Prof. Dr. Ünal Oziş (Dokuz Eyliil Üniversitesi)

Prof. Dr. Hasan Zuhuri Sankaya (Çevre ve Orman Bakanlığı Müsteşarı)

Erol Saner (Avrupa Birliği Genel Sekreterliği)

Soru ve Cevaplar