TMMOB Su Politikaları Kongresi Bildiriler Kitabı 2.Cilt

Book : TMMOB Su Politikaları Kongresi Bildiriler Kitabı 2.Cilt

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Trade Union

Publishing Location : Ankara

Published Date : Mart 2006

Publisher : TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi

Language : Turkish

Document Type : Book

Book No : 7061

INDEX

Türkiye Su Kaynaklan ve Sulama Hizmetleri Yapılanması

Nüvit Soylu, Baki R. Su içmez, E. Argun Baran, Erkan Alemdaroğlu,

Mehmet (itcar. Selda Ünal

Türkiye'de Tarımda Su Yönetimi, Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Belgin Çakmak, Turhan Aküzüm

Ülkemizde Su Hizmetleri Yönetim Politikalarında Değişim ve Sulama Kooperatifleri

Halis Uysal

Su Kullanımı ve Yönetiminde Katılımcı Yaklaşım

Hasan Özlü

Sulama Sistemlerine Kullanıcıların Etkin Katılımı

Ferhat Şelli, A. Mekin Tüzün, Nesrin Baysan, Gonca Karaca Bilgen,

Süleyman Kodal

Ülkemizde Sulu Tarım Altyapısı Gerçekleştirmede Finansman Sorunları ve Çözüm Önerileri

Bahadır Boz, Faruk Volkan

GAP Sulamalarında Enerji Maliyetinin Ürün Maliyeti İçerisindeki Payı

A. Mekirı Tüzün, Hüseyin Demir, Nesrin Baysan, Gonca Karaca Bilgen, Süleyman Kodal

Sulama Yatırımlarına Çiftçi Katkısı

Ferhat Şelli, A. Mekin Tüzün, Nesrin Baysan, Gonca Karaca Bilgen,

Süleyman Kodal

Arazi Toplulaştirma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Sulama Suyunun Tasarruflu Kullanımına Etkisi ve Çalışmaları Yürütmesi Gereken Kurumsal Yapıdaki Yanlışlıklar

M. Necat Şengün

Dünyada ve Türkiye'de Su Hizmetleri Yönetim Politikalarının Değerlendirilmesi

Nilgiin Gör er Tamer

Porsuk Havzası Su Yönetimi ve Eskişehir Örneği

Yılmaz Büyükerşen, S. Saim Efe/erli
Türkiye'de Sularla İlgili Yasal Düzenlemelerin Tarihsel Gelişimi ve Günümüzdeki Durum

Özdeni ir Özbay

Suyun Metalaşması, Suya Erişim Hakkı ve Sosyal Adalet

Filiz Kartal

Küreselleşmenin Su Kullanımına Etkileri

Erdal Apaçık, Emel Emre, Mııstafa Diren

Su Üzerine Küresel Politikalar

İMO Ankara Şubesi Su Kaynakları Planlama ve Elektrik Enerjisi Komisyonu

Sınır-Aşan Fırat-Dicle Havzasının Su Potansiyeli ve Yararlanılması

Yalçın Özdemir, Ünal Öziş, Türkay Baran, Okan Fıstıkoğlıı, Nurhan Demirci

Sınıraşan Sular Sorunu Kapsamında Güneydoğu Anadolu Projesi'nin Değerlendirilmesi

Faruk Volkan, Bahadır Boz

Sınır Aşan Sular Kullanımı ve Türkiye- Suriye İlişkileri

Levent Ay temiz, Timuçin Kodaman

"Sınıraşan Su" Kavramı ve Bazı Örnekler İşığında Fırat ve Dicle İçin Bir Paylaşım Planı

Dilek Elvan Öz

Sınıraşan Sularda İşbirliğini Artıracak Koşullar

Mahmut Sert, Mücahit Opan

Türkiye'nin Sınıraşan Sular Politikasında Karşılaştığı Kısıtlar: Dicle-Fırat Örneğinde Yeni Bir Hidro-Strateji

Onur Öktem

Sınır Aşan Asi Havzası Su Potansiyeli ve Yararlanılması

Türkay Baran, Ünal Öziş, Yalçın Özdemir

6 Ekim 2004 Tarihli Ab Raporlarında Fırat ve Dicle Suları ile İlgili Düzenlemele Hukuksal Tahlili

Alâeddin Yalçınkaya
AB Su Çerçeve Direktifi: Direktif Çerçevesinde Sıruraşan Sular Peipsi Gölü Örneği

Tuğba Evrim Maden

Doğu Akdeniz ve Manavgat Çayı Su Temin Projesi

Dursun Yıldız

Akdeniz Havzası'nın Hidrojeopolitiği ve Türkiye

Dursun Yıldız

Doğu Akdeniz'de Su Sorununun Acil Çözüm Bekleyen Bölgesi Filistin Gazze Şeridi İMO Ankara Şubesi Su Kaynakları Planlama ve Elektrik Enerjisi Komisyonu

Sınır Aşan Akiferlerin Kapsamı ve Gelişimi

Neşe Çetirıkaya