Memleket Siyaset Yönetim 2011/15

Book : Memleket Siyaset Yönetim 2011/15

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Policy

Publishing Location : Ankara

ISSN : 1306-8282

Period : 4 monthly

Published Date : 2011

Publisher : YAYED Yerel Yönetim Araştırma Yardım ve Eğitim Derneği

Language : Turkish

Document Type : Periodical

Book No : 7059

INDEX

Sanayi Politikası
Türkiye Sanayi Stratejisi Belgesi 2011 -2014: Bir İçerik Analizi

Serdar ŞAHİNKAYA

Türkiye Sanayi Stratejisi Belgesi Üzerine Gözlemler Melda Yaman ÖZTÜRK - Özgür ÖZTÜRK

Türkiye Sanayi Stratejisi Belgesi Temelinde İmalat Sanayinin Yapısal Analizi Oktay KÜÇÜKKİREMİTÇİ

12 Eylül Askeri Darbesinin Ekonomi Politiği Mustafa DURMUŞ

Türkiye'de Liberalizm: Bir Eklemlenme ideolojisi

Fatih YAŞLI

Avrupa'nın Ulusötesi Kapitalist Sınıfı: Avrupa Sanayiciler Birliği Fatma Müge ALGAN

Endüstri Devriminin Doğurduğu Yeni Kadın Tipine George Bernard Shavv'dan Bir Örnek: Bayan VVarren'ın Mesleği Yavuz ÇELİK