Dünya'da ve Türkiye'de Çalışan Çocuklar

Book : Dünya'da ve Türkiye'de Çalışan Çocuklar

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Child Labor

Publishing Location : Ankara

ISBN : 978-6728-32-1

Published Date : Haziran 2007

Publisher : Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu TİSK

Language : Turkish

Document Type : Book

Book No : 7058

INDEX

SUNUŞ

GİRÎŞ

I. BÖLÜM

DÜNYADA ÇALIŞAN ÇOCUKLARIN DURUMU

II. BÖLÜM

TÜRKİYE'DE ÇALIŞAN ÇOCUKLARIN DURUMU

III. BÖLÜM

ÇALIŞAN ÇOCUKLAR KONUSUNDA TİSK VE TÜRK-İŞ TARAFINDAN YAPILAN ÇALIŞMALAR

1) TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU (TİSK)

2) TÜRKİYE İŞÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU (TÜRK-İŞ) .

IV. BÖLÜM

"TİSK VE TÜRK-İŞ ÇALIŞAN ÇOCUKLAR İÇİN TOPLUMSAL DESTEK MERKEZİ" PROJE FAALİYETLERİ