Tisk Akademi Cilt:6/12

Book : Tisk Akademi Cilt:6/12

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Policy

Publishing Location : Ankara

ISSN : 1306-6757

Skin : 6/12

Period : 6 monthly

Published Date : Eylül 2011

Publisher : Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu TİSK

Language : Turkish

Document Type : Periodical

Book No : 7053

INDEX

Türk Borçlar Kanunu'nda Hizmet Sözleşmelerinin Tanımı ve Kurulması

Tankut Centel

A Comparative Study Between Turkey and OECD Countries in Terms of Human Development (1980-2010) Merve Yasemin Tekbudak Hüseyin Tatîıdil

Toplumsal Cinsiyete Bağımlı İnsani Gelişme Endeksi ile Türkiye'de 1999 ve 2002 Yılları için Seçmen Kararlılığının Ölçümü Üzerine Bir Çalışma

Sevil Uygur

İşyerinde Ayrımcılık: Kavramsal Bir İnceleme Yavuz Demirel

Sağlık Çalışanlarının Yıldırma (Mobbing) Davranışlarıyla Karşılaşma Düzeylerini Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi: Bolu İli Örneği

Bayram Şahin Tuğba Dündar

Yerel Yönetim Düzeyinde Mali Kural Uygulaması ve Türkiye

Değerlendirmesi İsmail Orçun Gündüz Bilge Hakan Agun

İşletmelerin Vergilendirilmesinde Alternatif Bir Yaklaşım: Brüt Hasıla Yergisi (GRT) ve ABD Eyaletlerindeki Uygulaması

Ali Çelikkaya

Türk Bankacılık Sektöründeki Mevduat Bankalarının Yeniden Yapılandırma Uygulamaları Sonrası Finansal Etkinlik ve Verimlilik Değişimleri

Veri Zarflama Analizi ve Malmquist Toplam Faktör Verimliliği Endeksi Uygulaması Ergin Uzgören Güller Şahin

Spekülasyon ve Emtia Fiyatları Üzerine Bir Not H. Murat Özbilgin