Mühendis ve Makina Sayı:617

Book : Mühendis ve Makina Sayı:617

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Trade Union

Publishing Location : Ankara

ISSN : 1300-3402

Period : monthly

Published Date : Haziran 2011

Publisher : TMMOB Makina Mühendisleri Odası

Language : Turkish

Document Type : Periodical

Book No : 7047

INDEX

Türkiye-AB İlişkileri: Geleceğe Yönelik Bir Umut Var Mı?

Nilgün ARISAN ERALP / Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı

(TEPAV) AB Enstitüsü Direktörü

Değişen! Türkiye'nin Değişmeyen Yasaları

Adnan SERDAROĞLU / DİSK-Birleşik Metal İşçileri Sendikası

Genel Başkanı

Dünya Ekonomisinde Gelinen Durum ve Türkiye

Doç. Dr. Ayla OĞUŞ BİNATLI / İzmir Ekonomi Üniversitesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü Başkanı

Mesleki Yeterliliklerin Değerlendirilmesi ve Belgelendirilmesinde İlk Adım Nergis DÖKMECİ / Mesleki Yeterlilik Sınav ve Belgelendirme Merkezi Ticaret A.Ş. (SIBEM) Genel Müdürü

2821 ve 2822 Sayılı Yasalar Bir An Önce Çıkarılmalı Hikmet Ferudun TANKUT / HAK-İŞ Genel Sekreteri ve Çelik-İş Sendikası Genel Başkanı

Sosyal Güvenlik Mevzuatımızda Tüm Yönleri ile Özür Durumundan Emeklilik Mahmut KOTAN / SGK Başmüfettişi

Kadıköy Sosyal Güvenlik Merkez Müdürü V., Adlı Yargı Bilirkişisi

Küresel Krizin Eşiğinde Türkiye Ekonomisinin Değerlendirmesi Yenal BOZTEPE / MESS Endüstri Yönetimi ve Araştırma Uzmanı

Sektörde Çıtalar Yükseliyor "Türk Metal-MESS Sınav ve Belgelendirme A.Ş." H. Miray VURMAY / Türk Metal Sendikası Dış İlişkiler ve Projeler Koordinatörü

Tüm Yönleriyle Serbest Bölgelerde İş Hukuku ve

Sosyal Güvenlik Uygulama ve Esasları

Kenan KOÇAK / Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettişi

Kurumsallaşma ile Başarıya Giden Yol

Çisem KILIÇ / MESS Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Uzmanı

Kurumsal İtibarı Sağlamada Kurumsal Yönetimin Etkisi Dr. Emrah DAYIOĞLU / Coşkunöz Holding A.Ş. BT Endüstriyel Uygulamalar Yetkilisi

2011 Türkiye İlerleme Raporu ve Türkiye-AB İlişkilerinin Geleceği Ezgi İÇLİ / MESS Uluslararası İlişkiler Uzmanı