Hasta Güvenliği:Türkiye ve Dünya(Füsun Sayek TTB Raporları/Kitapları-2010)

Book : Hasta Güvenliği:Türkiye ve Dünya(Füsun Sayek TTB Raporları/Kitapları-2010)

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Phsician

Publishing Location : Ankara

ISBN : 978-605-5867-51-5

Published Date : Ekim 2011

Publisher : Türk Tabipleri Birliği

Language : Turkish

Document Type : Book

Book No : 7044

INDEX

SUNUŞ

GİRİŞ

HASTA GÜVENLİĞİ: BİR PARADİGMA DEĞİŞİMİ

HASTA GÜVENLİĞİNİN TEMEL KAVRAMLARI

TÜRKİYE'DE HASTA GÜVENLİĞİ

TÜRKİYE'DE TOPLUMUN HASTA GÜVENLİĞİ VE TIBBİ UYGULAMA HATALARI İLE İLGİLİ ALGILAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ HASTA GÜVENLİĞİ VE TIBBİ UYGULAMA HATALARI İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ

HASTA GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ SORUNLAR

HASTA GÜVENLİĞİNDE HEKİME DÜŞEN GÖREVLER

HEMŞİRELİKTE HASTA GÜVENLİĞİ

İLAÇ YÖNETİMİ VE İLAÇ İLE İLİŞKİLİ HATALAR

TANISAL TESTLER VE HASTA GÜVENLİĞİ

HASTA GÜVENLİĞİ VE ENFEKSİYON KONTROLÜ

YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNDE HASTA GÜVENLİĞİ

HASTA, HASTA YAKINLARI VE HASTA GÜVENLİĞİ

HASTALAR İÇİN HASTA GÜVENLİĞİ

TIBBİ HATANIN HASTA VE YAKINLARI İLE PAYLAŞILMASI


HASTA GÜVENLİĞİ PROGRAMI GELİŞTİRME

DEĞİŞİM: HASTA GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ YARATMA

OLAY BİLDİRİMLERİ VE RAPORLAMA SİSTEMLERİ

OLAY BİLDİRİMLERİNİN SINIFLANDIRILMASI VE TANIMLANMASI

HATALARDAN ÖĞRENEREK İYİLEŞTİRMEK: KÖK NEDEN ANALİZİ

HATASIZ SİSTEMLERİN KURGULANMASI: HATA TÜRLERİ VE ETKİLERİ ANALİZİ (HTEA)

TAKIM ÇALIŞMASI VE HASTA GÜVENLİĞİ İLİŞKİSİ

HASTA GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ

HEMŞİRELERE HASTA GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ