Stratejik Seçeneklerin Mevcut Durumu ve Genel Değerlendirmesi

Book : Stratejik Seçeneklerin Mevcut Durumu ve Genel Değerlendirmesi

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Phsician

Published Date : Ocak 1990

Publisher : Devlet Planlama Teşkilatı

Language : Turkish

Document Type : Book

Book No : 7040

INDEX

TÜRKİYE SAĞLIK SEKTÖRÜ MASTERPLAN ETÜDÜ SAĞLIK HİZMETLERİ SUNUM SİSTEMİ İÇİN STRATEJİK SEÇENEKLER

İçindekiler

1. Giriş

2. Türkiye Sağlık Sektöründe Mevcut Durum

2.1 Hedefler ve Politika

2.2 Planlama Sistemleri ve Uygulama

2.3 Organizasyon

2.4 Yönetim

2.5 Finansman ve Kaynaklar

2.6 Sağlık Personeli

2.7 Altyapı

3. Sonuç ve Sonraki Aşamalar

4. Stratejik Seçenekler - Açıklama ve Yorum

4.1 Dört Stratejinin Ortak Özellikleri

4.2 Hizmet Sunumu Sisteminde Bütünleşme Derecesi

4.3 Hizmetlerin Yönetiminde Adem-i Merkeziyet Derecesi

4.4 Stratejilerin Finansmanı Yöntemleri

4.5 Hizmet Kontratları

4.6 Yöneticilerin Davranış Biçimleri

4.7 Dört Stratejinin Değerlendirilmesi
Ekler:
Stratejik Seçeneklerin Ana Hatları