Toplum ve Hekim Cilt:26/1

Book : Toplum ve Hekim Cilt:26/1

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Phsician

Publishing Location : Ankara

ISSN : 1300-4387

Period : bimonthly

Published Date : Ocak 2011

Publisher : Türk Tabipleri Birliği

Language : Turkish

Document Type : Periodical

Book No : 7036

INDEX

Toplum ve Hekim Yayın Kurulu'ndan

SAĞLIK EMEKÇİLERİNİN EYLEMLERİ - 2011
• Son Sağlık Çalışanı Eylemleri;

Yeni Bir "Dalga"nın Habercisi mi?

Ata SOYER

• Sağlık Emekçilerinin Son Eylemleri

Üzerine Birkaç (Tamamlayıcı) Not

Yalçın BÜRKEV

• 1 3 Mart Mitingi'nden 19-20 Nisan

GöREV'lerine Sağlıkta Güvencesizlik

DİSK/Dev Sağlık İş

Merkez Yönetim Kurulu

• Göç Yolda Düzülse de,

Araçsız ve Emeksiz Olmaz

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri

Sendikası Merkez Yönetim Kurulu

>

• 13 Mart, 19-20 Nisan:

Öncesi Sonrasına Kısa Notlar

Eriş BİLALOĞLU

• Tıp Fakülteleri Öğretim Üyeleri ve

Bir Girişimin Öyküsü

Raşit TÜKEL
• ANKARA

• AĞRI

• ANTALYA

• AYDIN

• BATMAN

• ÇANAKKALE

• DENİZLİ

• EDİRNE

• İSTANBUL

• İZMİR

• KOCAELİ

• MARDİN/MİDYAT