İSG-İş Sağlığı ve Güvenliği Dergisi Sayı:46

Book : İSG-İş Sağlığı ve Güvenliği Dergisi Sayı:46

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Health-Safety-Environment

Publishing Location : Ankara

Period : 3 monthly

Published Date : Nisan 2011

Publisher : T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü

Language : Turkish

Document Type : Periodical

Book No : 7007

INDEX

işyerlerinde iş Sağlığı ve Güvenliği Koşullarının iyileştirilmesi Projesi Açılış Konuşması

Prof. Dr. Ömer DİNÇER, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

24. iş Sağlığı ve Güvenliği Haftası Açılış Konuşması

Birol AYDEMİR,

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Uluslararası Çalışma Örgütü ILO
Sağlıkta Değişim Süreci ve Aile Hekimliği
Dr. Hüseyin İLTER, Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Mesleki Eğitim ve iş Güvenliği

Osman YALÇIN, Dr. Mustafa AKSOY

Meb, Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı

Mesleki Eğitimde iş Sağlığı ve Güvenliğinin Yeri ve Önemi

Abdullah ŞAHİN, Ab Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü Uzmanı

O iş Ortamında Verimliliği Etkileyen Davranışsal Faktörlerden; Stres

İpek İmirlioğlu, MPM Eğitim Bölüm Başkanlığı Uzmanı
İşyerinde iş Sağlığı ve Güvenliği Olmayan İşçi Ne Yapmalı?

ArifTEMİR, Kamu Yönetimi Uzmanı Baş iş Müfettişi
iş Ortamında Verimliliği Etkileyen Davranışsal Faktörlerden; Stres

ipek İMİRLİOĞLU, MPM Eğitim Bölüm Başkanlığı Uzmanı
Röportaj

Mustafa KUMLU, Türk-lş Genel Başkam

iş Sağlığı Ve Güvenliği Üzerine Sorularımızı Yanıtladı

iş Kazalarında Cezai ve Hukuki Sorumluluk

Av. Kaan KUZEYLİ Av. Evrim SANDAL

Keşke Demeden Önce Kıssadan Hisseler

Kassın ÖZER, iş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü

Tekstil işletmelerinde AntropometrikYönden İş Şekillendirme

Duygu ÇOLAK, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Haberler