Kamu-İş Cilt:12/1

Book : Kamu-İş Cilt:12/1

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Policy

Publishing Location : Ankara

ISSN : 1303-4995

Skin : 12

Period : 3 monthly

Published Date : Temmuz 2011

Publisher : Kamu İşletmeleri İşverenleri Sendikası

Language : Turkish

Document Type : Periodical

Book No : 6998

INDEX

Doç.Dr. Kenan ÖREN Murat GÖÇMEN

6111 Sayılı Torba Yasanın Getirdiği Reform ve Değişikliklerin Çalışma Hayatına Yansımaları (Kısmî Bir Analiz)
Doç.Dr. Nuray GÖKÇEK KARACA

Sosyal Devletin Yeniden Yapılandırılmasında Bir Araç Olarak Asgari Gelir Düşüncesi: Teorik Yaklaşımlar

Yrd.Doç.Dr. Gökhan OFLUOĞLU Arş. Gör. SerterORAN

Farklı Ülke Deneyimleri Çerçevesinde Özel Emeklilik Programlarının Oluşumu ve Ortaya Çıkardığı Sonuçlar

Yrd.Doç.Dr. Orhan KOÇAK Semiha YÜKSEL

İşgören Seçiminde Kullanılan Yöntemler Üzerine Bir Araştırma: Yalova Örneği
. Öğr. Gör. Şenol ÖZTÜRK

Sosyal Politakada Aktifleşme Stratejisi: Refah Devletinin Çıkış Yolu mu Çöküş Yolu mu ?