Mülkiye 270

Book : Mülkiye 270

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Policy

Publishing Location : Ankara

ISSN : 1305-9971

Period : 3 monthly

Published Date : Mart 2011

Publisher : Mülkiyeliler Birliği Genel Merkezi

Language : Turkish

Document Type : Periodical

Book No : 6979

INDEX

Özgür Saraç / Yarı Çevrenin Küresel Meta Zinciriyle Bağlanması: 1980 Sonrası Dönemde KOBİ'ler Marifetiyle Taşeronlaşmanm Ekonomi Politiği (Türkiye Analizi)

Onur Karahanoğulları / İdarenin Yargısal Denetimine Yönelik Anayasa Değişiklikleri ve Takdir Yetkisinin Yargısal Denetimi Özgür Bor / Küreselleşme Sürecinde Türkiye'de Tütün Özlem Taner Köroğlu / Bağımsız îdari Otoritelerin Personel Yapısı ve Kamu İstihdam Sisteminde Dönüştürücü Etkileri
M.Murat Baskıcı / Mektep Nizamnâmelerindeki Bilgiler Işığında Mülkiye (1877-1892)

Yeşeren Eliçin / Küreselleşen Kent ve Sosyal Hareketler

Ruhi Sarpkaya / Eğitim Amaçlarının Gerçekleşmesinde Okul Yöneticilerinin

Rolü

Cengiz Ekiz / Serbest Kürsü: Ezilenlerin Pedagojisi: 150. Yılında Mekteb-i

Şahane'de Çingenelik ve İktisatçılık Üzerine Söyleşi

Oktar Türel / Kitabiyat: Boratav'm Gözünden Emperyalizm, Sosyalizm ve

Türkiye