Sosyal Güvenlik Dünyası Cilt:14/73

Book : Sosyal Güvenlik Dünyası Cilt:14/73

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Security

Publishing Location : Ankara

ISSN : 1301-9457

Skin : 14

Period : bimonthly

Published Date : Mayıs 2011

Publisher : Sosyal Güvenlik Müfettişleri Derneği

Language : Turkish

Document Type : Periodical

Book No : 6978

INDEX

Sevgisiz Ruhlara Rağmen Görev Aşkı: Naci ŞAHİN
Sel Mustafa Kemal Paşa ve Arkadaşlarının Sosyal Güvenlik Kurumuna 79 Emaneti

Prof. GÜZEL Sağlık Sistemleri ve Ülke Örnekleri -1

Mehmet ÇETİN Sosyal Güvenlik Reformu Öncesindeki Farklı Taşra Teşkilat Yapıları ile Bürokratik Alışkanlıkların Tek Çatının Oluşmasına Yaptığı Olumsuz Etkiler

L Hasan YÜKSEL Bilgi Yönetimi ve Entellektüel Sermaye Bağlamında Modern Endüstri ilişkilerinde Çalışanın Değişen Tanımı: Tarım ve Sanayi işçisinden Bilgi işçisine Geçiş Süreci

Hakan A Avrupa Birliği Sosyal Politika Uygulamaları ve Sosyal Hizmetler

Prof. Dr. Yaşar Bilge Maluliyet Hesaplamasında Sosyal Sigorta Sağlık işlemleri Tüzüğünün Geçerliliği

Dr. Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi Hizmetlerinin Faturalandırılmasındaki Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Harun ORDU Yabancı Firmaların Türkiye'den Götürdükleri işçilerin Sosyal Güvenliği
t
Mahmut KOTAN SGK Alacakları Bağlamında Torba Yasa Uygulama Sorunu: Bütün Alacaklar 6111 Sayılı Yasanın Kapsamına Girmekte midir?SGK'dan Çift Aylık Bağlanması imkânı

Yaşlılık Aylığının Bağlanmasında Anayasanın Eşitlik ilkesine Aykırılık iddiasının Yargı Kararları Kapsamında Değerlendirilmesi U

Primlerin Cebren Tahsilinde Ödeme Emri Uygulaması Dr.

6111 Sayılı Kanun Kapsamında Fazla veya Yersiz Yapılan Ödemelerin Geri Alınması Kemal ÜNLÜ

isveç Sosyal Güvenlik Sisteminde Usul Hukukuna Yönelik Düzenlemeler Dr. Mehmet BULUT

iş Mahkamelerince Verilen işe iade Kararlarının Kesinleştirilmesi ve infazında Yeni Usul ÇAKMAK

iş Sözleşmesinin Eylemli Olarak Feshedilmesi Kavramı al EVREN

4857 Sayılı iş Kanunu'na Göre Süt izni ve Hukuki Niteliği

iş Kanunundan Doğan Tazminat Hakları Sinan EKŞİ

Sorun Cevaplayalım...
*
Yargı Kararları

Pratik Bilgiler