Toplum ve Hekim Cilt:25/5

Book : Toplum ve Hekim Cilt:25/5

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Phsician

Publishing Location : Ankara

ISSN : 1300-4387

Period : bimonthly

Published Date : Eylül 2010

Publisher : Türk Tabipleri Birliği

Language : Turkish

Document Type : Periodical

Book No : 6976

INDEX

Toplum ve Hekim Yayın Kurulu'ndan
KLİNİK ARAŞTIRMALAR
• Dosya Editörü'nden

Murat CİVANER, Onur HAMZAOĞLU

• Tıpta ve Tüpte Afsun mu,

İlim mi? Bilim mi? Tarih Boyunca

Bilgi Üretme Biçimleri

Alaeddin ŞENEL

• Bilimsel Bilgi Üretiminin Belirleyenleri

ve Sorun Alanları

Murat CİVANER

• Hekimler Geçerli ve Güvenilir Bilgi İçin

Tıbbi Literatüre Güvenemezler

Cem TERZİ
• Üniversite Hastanelerinin

Bilimsel Özerkliği: Klinik Araştırmalar

Hakkında Yönetmelik

Onur HAMZAOĞLU

• Kinik Araştırmalar ve Sözleşmeli

Araştırma Şirketleri

Alpay AZAP

GÖÇ VE SAĞLIK

• İşçi Dövizlerinin 1998 Sonrası Eğilimi ve Göçmenlerin Tasarruf Davranışının Ekonomik Krizlere

Duyarlılığı Türkiye Örneği

Seçil PAÇACI ELİTOK