Mercek Sayı:62

Book : Mercek Sayı:62

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Trade Union

Publishing Location : İstanbul

ISSN : 1300-8625

Period : 3 monthly

Published Date : Nisan 2011

Publisher : Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası

Language : Turkish

Document Type : Periodical

Book No : 6975

INDEX

Çalışma Yaşamında Kadın

Selma Aliye KAVAF / Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakam Torba Yasa: Bir İflas Belgesi

Mehmet ŞANDIR / MHP Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili

Kadın İstihdamının Toplumsal Anlamı Perihan SARI / CHP Parti Meclis Üyesi

Rekabet Gücü Her Bakımdan Önemlidir!

Prof. Dr. Nurettin KALDIRIMCI / Rekabet Kurumu Başkam

Türkiye'de Zararlı Katı Atık Sonulları ve Çözüm Yolları o. Professor Dr.-Ing Oktay TABASARAN / Stuttgart Üniversitesi Katı Atık Yönetimi Kürsüsü ve Çevre Koruma Teknikleri Bölümü Eski Başkanı 5. Dünya Su Forumu Genel Sekreteri

Suç ve Ceza

Pevrul KAVLAK / Türk-İş Genel Sekreteri ve Türk Metal Sendikası Genel Başkanı

Dünyayı Anlamadan Türkiye'yi Anlamak Olanaksızdır Uğur YÜCE / Enda Enerji Holding A.Ş. Yönetim. Kurulu Üyesi

IHusal Yeterlilik Sistemi ile Avrupa Birliği Politika ve Araçları Arasındaki Etkileşim

Firuzan SİLAHŞOR / MYK, Meslek Standartları Başkanı

Le malheur ne vient pas tout seul! (*) * 'Felaket yalnız gelmezi' Prof. Dr. Nahit TÖRE / Çankaya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret Bölümü Öğretim Üyesi

TÜİK Enflasvon Hesaplamaları Ömer TOPRAK / TÜİK Başkan Vekili

Örgüt Psikolojisi

Prof. Dr. Handan KEPÎR SİNANGİL / Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İngilizce İşletme Bölümü Öğretim Üyesi

Yeni REFA Eğitimleri ve Değerlendirme

Nevzat ALPAY / MESS Eğitim Vakfı Eğitim Müdürü

Kadınlar Çalışma Yaşamında Eşit Koşullarda Yer Almalıdır Adnan SERDAROĞLU / Birleşik Metal-İş Sendikası Genel Başkanı
Mevsimlik Gezici Tanırı İşçilerinin Çalışma ve Sosyal Hayatlarının İyileştirilmesi

Lütfi İNCİROĞLU / Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdür Yardımcısı

Yolsuzluğun Politik iktisadi

Prof. Dr. Coşkun Can AKTAN / Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve îdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi

Çalışma Yaşamında Kadınlar

Av. Erten CILGA / MESS Hukuk ve Toplu Sözleşme Hukuk Müşaviri

Otomotiv Üretiminde Katma Değerin Artırılması ve Türkiye'nin Avrupa ve Çevre Pazarlar İçin Rekabetçi Üretim ve Ar-Ge Merkezi Olması Mümkündür Kemal YAZICI / TOFAŞ Türk Otomobil Fab. A.Ş. AR-Ge Genel Müdür Yardımcısı

Halkla İlişkilerden İmaj Mühendisliğine

Prof. Dr. Gönül BUDAK - Prof. Dr. Gülay BUDAK / Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyeleri

6111 sayılı "Torba Kanunun" 5510 sayılı Kanuna İlişkin Düzenlemeleri

Prof. Dr. Yusuf ALPER / Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Öğretim Üyesi

Mesleki Eğitim-Sosyal Diyalog İlişkisi ve Türkiye'deki Yansımaları Aytek DURAK / MESS Eğitim Uzmanı

Türkiye'de Kadın İstihdamının Yansıttığı Gerçekler

Atıf ÖZGEN / Sosyal Güvenlik Kurumu Sigortalı Emeklilik İşlemleri

Dairesi Şube Müdür Vekili

Bilgiye Yatırım Yapan İşletmelere İhtiyacımız Var!

Doç. Dr. Mehmet Akif ÖZER / Gazi Üniversitesi İktisadi ve

İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi

İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimleri ile Ortak Sağlık ve

Güvenlik Birimleri Alanında Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Altan ÇETİNKAL / MESS İş Sağlığı ve Güvenliği Müdürü