Siyaset ve Yönetimde Etik Sempozyumu

Book : Siyaset ve Yönetimde Etik Sempozyumu

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Policy

Publishing Location : Sakarya

Published Date : Kasım 2005

Publisher : Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Language : Turkish

Document Type : Book

Book No : 6974

INDEX

ETİĞE İLİŞKİN TEORİK TARTIŞMALAR
İç Ahlâk Üstüne

Prof. Dr. Ahmet İNAM

Ahlâklı Olmanın Gerekçesi Nedir?

Prof. Dr. Hakan POYRAZ

Siyaset ve Ahlâk: Gerçeklikle İdealin Bağdaşmazlığı Sorunu

Prof. Dr. Davut DURSUN

Kamu Hizmetinde Etik ve Çıkar Çatışması

Yrd. Doç. Dr. Cüneyt YÜKSEL

Modern Etik ve Siyaset

Yrd. Doç. Dr. Ahmet Kemal BA YRAM

MESLEK ETİĞİ

Polis Meslek Etiği (Karaman İlinde Bir Araştırma)

Yrd. Doç. Dr. Aykut BEDÜK Arş. Gör. Namık K. ERVEMİR Arş. Gör. Murat ÖZ

Ticaret ve Turizm Meslek Dersi Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğiyle İlgili Etik Olmayan Davranışlara İlişkin Algılamaları

Arş. Gör. Elbeyi PELİT Arş. Gör. Evren GÜÇER

Bandırma'da Hemşirelerin Sağlık Etiği Algılamaları...

Prof. Dr. Kerim ÖZDEMİR Öğr. Gör. Fehim GÖZE

Mesleksel Değerler ve Etik Eğitimi: Denizcilik Uygulaması

Prof. Dr. Güldem C.ERİT Kpt. Selçuk NAS Kpt. Murat YILMAZER Kpt. Özgür ALEMDAĞ

KÖTÜ YÖNETİM VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Kötü Yönetimi Tedavi Etmek

Doç. Dr. Musa EKEN

Yrd. Doç. Dr. Feıruh TUZC.UOĞLU
Ombudsman Kurumu Kötü Yönetime Çare Olabilir mi?

Dr. Ramazan ŞENGÜL
Yolsuzluğu Önlemede Kullanılan Araçlardan Biri Olarak Yönetimde Açıklık ve Bilgi Edinme Hakkı

Arş. Gör. Özer KÛSEOĞLU Arş. Gör. Cihan SELEK Arş. Gör. Fatma YURTTAŞ

Bilgi İletişim Teknolojileri ve E-Devletin Etik Açıdan İrdelenmesi

Yrd. Doç. Dr. Muhittin TATAROGLU Dr. Bayram COŞKUN

ETİK VE ÇEŞİTLİ SORUNLAR

Yargı Kararlarının Hukuka Uygunluğu

Prof. Dr. Selma ÇETİNER BAKTIR

İşverenin Yönetim Hakkının Kullanılmasında Etik Sınırlar

Doç. Dr. Z. Gönül BALKIR

Etik Davranışların Yöneliminde Cinsiyet Faktörü: Bir Devlet Üniversitesi Örneği

Doç. Dr. Serkan BAYRAKTAROĞLU Yrd. Doç. Dr. Rana ÖZEN KUTAN İS Araş. Gör. Yasemin ÖZDEMİR

Öğrencilerin ve Yöneticilerin İşletme Sosyal Sorumluluğu ve Etik Yönetim Algılamaları

Doç. Dr. Ünal AY A. Esmeray YOĞUN ERÇEN

KAMU YÖNETİMİ VE ETİK I

Kamu Yönetiminde Etik Çalışmalarına Yönelik Genel Bir Çerçeve Arayışı

Dr. M. Kemal ÖKTEM Dr. Uğur ÖMÜRGÖNÜLŞEN

t

Türk Kamu Yönetiminde Yolsuzlukla Mücadele: Geleneksel Bürokratik Yapı ve Yeni Etik Değerler

Yrd. Doç. Dr. Hamza AL

Yeni Kavramlarla Yeni Yönetim Modeli: Kamu Görevlileri Etik Kumlu

Arş. Gör. Levent YILMAZ Arş. Gör. İbrahim ARAP

Bir Etik Davranış İlkesi Olarak Hesap Verebilirlik (Hesap Verme Sorumluluğu)

Erdoğan KESİM
YEREL YÖNETİMLER VE ETİK

Şehir Planlamasında Etik Kodları Bağlamında Etik Davranış İlkeleri ve Standartları

Dr. Mustafa DEMİRCİ

Yerel Yönetimlerde Etik Çerçevesinde Sosyal Sorumluluk Bilinci: Tokat

Belediyesi Uygulaması

Yrd. Doç. Dr. Fatih YÜKSEL Arş. Gör. F.Gamze BOZKURT Arş. Gör. Ahmet GÜVEN

Belediye Yöneticilerinin İş Ahlâkı ve Sosyal Sorumluluğa Yönelik Tutumlarının İncelenmesi: Adapazarı Büyükşehir ve Merkez Belediyesinde Bir Araştırma

Öğr. Gör. Dr. Aydın YILMAZER

KAMU YÖNETİMİ VE ETİK II

İtaatkâr Kamu Görevlilerinin Etik Sorunları

Doç. Dr. Namık Kemal ÖZTÜRK

Türk Kamu Hizmetinde Etik Mevzuatı Değerlendirmesi ve Çözüm Önerileri. Yrd. Doç. Dr. Cüneyt YÜKSEL

Kamu Görevlilerini Yoldan Çıkaran Bubi Tuzakları: Hediye ve Kişisel Kullanım Amacıyla Yapılan Bağışlar

Yrd. Doç. Dr. Mustafa Liitfi ŞEN

Etik Eğitiminde Neredeyiz?: İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri Örneği

Doç. Dr. Serkan BAYRAKTAROĞLU Yrd. Doç. Dr. Rana ÖZEN KUTANİS Araş. Gör. Yasemin ÖZDEMİR

SİYASET VE ETİK

Farabi'nin Gözüyle Ahlâk-Siyaset İlişkilerinin Analizi

Yrd. Doç. Dr. Atilla ARKAN

Son Dönem Osmanlı Düşüncesinde Yeni Etik Arayışları

Dr. Atila DOĞAN

Milletvekili Transferlerinin Siyasal Etik Boyutu

Arş. Gör. Nigar DEĞİRMENCİ
Post-Ulusal Yurttaş ve Etik.

Arş. Gör. Metin UÇAR