Torba Yasa ile Getirilen Yeni Düzenlemeler Semineri

Book : Torba Yasa ile Getirilen Yeni Düzenlemeler Semineri

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Policy

Publishing Location : Ankara

ISBN : 978-975-6728-71-0

Published Date : Şubat 2011

Publisher : Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu TİSK

Language : Turkish

Document Type : Booklet

Book No : 6966

INDEX

SUNUŞ

AÇIŞ KONUŞMALARI

Hakkı MATRAŞ

TİSK Yönetim Kurulu Başkan Vekili

OTURUM: "Torba Yasa Ne Getiriyor?

OTURUM BAŞKANI: Bülent PİRLER

TİSK Genel Sekreteri
KONUŞMACILAR

Prof. Dr. Şükrü KIZILOT

Gazi Üniversitesi İİBF Maliye Bölümü Başkanı

Nur EKESAN

YMM, RSM Kapital Karden Yönetim Kurulu Başkanı

Ekrem SARISU

Sosyal Güvenlik Uzmanı
TARTIŞMA