Sosyal Güvenlik Dünyası Cilt:14/72

Book : Sosyal Güvenlik Dünyası Cilt:14/72

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Security

Publishing Location : Ankara

ISSN : 1301-9457

Skin : 14

Period : bimonthly

Published Date : Mart 2011

Publisher : Sosyal Güvenlik Müfettişleri Derneği

Language : Turkish

Document Type : Periodical

Book No : 6965

INDEX

Söyleşi
Dönüşümde Bir Marka Dlmak: Mustafa Keskin ve izmir
Söyleşi
Ali Pekten ile Sosyal Güvenlikte Yeni Oluşum ve Taşrada Değişim Üzerine
Selim GÜRLEVİK
Türkiye Büyük Millet Meclisinin Çıkardığı ilk Dul Yetim Aylığı Kanunu
Doç. Dr. Yasemin ÖZKAN Yrd. Doç. Dr. Gülbiye YENİMAHALLELİ YAŞAR
Türkiye'de Sosyal Güvenliğin Dönüşümü Sosyal içerme Politikaları ile Uyumlu mu? Kadınlar Üzerine Bir Değerlendirme
Tahsin KÖSE
Sosyal Güvenlik Alanında Muhafazakar Eğilimler
Dr. Kadir BAŞAR
Sosyal Güvenlik Sistemlerine Kavramsal Bir Bakış Açısı
Cevdet CEYLAN
Torba Kanundan Silikozis Hastalarına Çıkanlar
Doç. Dr. Ramazan ERDEM Ümit Kemal YILDIZLI
Kamu Hastane Birlikleri Pilot Uygulaması Hakkındaki Kanun Tasarısı Üzerine Değerlendirmeler
Dr. M.Turgut ARSLAN
Genetik Tetkiklerin Faturalandırılması Sorunları ve Çözüm Önerileri
Umut TOPÇU
Sahte Reçete Tanzim Eden Eczanelere Sosyal Güvenlik Kurumunca Uygulanacak Yaptırımlar _
Dr. Özkan BİLGİLİ
Milli Güvenlikten Sosyal Güvenliğe: Kimlik Bildirme Belgelerinin Sosyal Sigorta işlemlerinde Kullanımı
vmsaruuıı
josyaı uuvenıiK uunyas
Yurt Dışı Boyanmalarında Yabancılar ve Vatandaşlıktan Çıkarılanlar
Ercüment ÖZTÜRK
Sigortalılara Ödenen Ücretlerin işyeri Kayıtlarına Eksik ya da Fazla işlenmesi Halinde işyeri Kayıtları Geçersiz Sayılır mı?
Mehmet UZUN
6111 Sayılı Kanunda istihdamı Artırmaya Dönük Düzenlemeler
Sadettin ORHAN
Torba Kanundaki Yeni Teşvikin Kapsamı ve Uygulaması
Ersin UMDU
Torba Yasayla 60 Aydan Fazla Borcu Olan 4-B Sigortalılarına Getirilen ihya Uygulaması ve Avantajları
Ayhan KURT
4857 Sayılı iş Kanununa Göre Süreli Fesihte Yeni iş Arama izni
Şerafettin GÜLER
Türk Kamu Yönetiminin Genel Sorunları Çerçevesinde _Bürokrasinin Yeniden Yapılandırılması
Taha Kemal KESKİN
Çağımızda Kariyer Yönetimi ve Planlaması
Yeşim MATİLOĞLU
Sorun Cevaplayalım...
Yargı Kararları
Pratik Bilgiler