Yalova İli İşgücü Piyasası Araştırması ve Analiz Çalışması

Book : Yalova İli İşgücü Piyasası Araştırması ve Analiz Çalışması

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Policy

Publishing Location : Yalova

ISBN : 978-605-62174-0-1

Published Date : Nisan 2011

Publisher : Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü

Language : Turkish

Document Type : Book

Book No : 6961

INDEX

SUNUŞ

ÖNSÖZ

TEŞEKKÜR

KISALTMALAR

TABLOLAR LİSTESİ

ŞEKİLLER LİSTESİ

GİRİŞ

BİRİNCİ BÖLÜM

İŞ PİYASASI, İSTİHDAM VE İŞSİZLİK

1.1. İş Piyasası Kavramı

1.2. İş Piyasası ve işgücü

1.3. İş Piyasasında İstihdam

1.4. İş Piyasasında İşsizlik

1.4.1. İşsizlik Türleri

1.4.2. İşsizlikle Mücadele Politikaları

1.4.2.1. Aktif İş Piyasası Politikaları

1.4.2.2. Pasif İş Piyasası Politikaları

1.5. Türkiye'de İş Piyasası ve İşgücü

1.6. Türkiye'de İstihdam ve İşsizlik

.7. Yalova İli İş Piyasası

1.8. Yalova ilinde İşsizlik ve İstihdam

1.9. Yalova'da İşsizlikle Mücadele Politikaları

1.9.1. Yalova'da Pasif İş Piyasası Politikaları Uygulaması

1.9.2. Yalova'da Aktif iş Piyasası Politikaları Uygulaması. 1.9.2.1. Yalova'da İşgücü Yetiştirme Kursları

1.9.2.2. Yalova'da İşbaşı Eğitim (Staj) Programları

1.9.2.3. Yalova'da Toplum Yararına Çalışma Programları.

1.9.2.4. Yalova'da Girişimcilik Eğitimleri

1.9.2.5. Yalova'da İşve Meslek Danışmanlığı
SUNUŞ

ÖNSÖZ

TEŞEKKÜR

KISALTMALAR

TABLOLAR LİSTESİ

ŞEKİLLER LİSTESİ

GİRİŞ

BİRİNCİ BÖLÜM

İŞ PİYASASI, İSTİHDAM VE İŞSİZLİK

1.1. İş Piyasası Kavramı

1.2. İş Piyasası ve işgücü

1.3. İş Piyasasında İstihdam

1.4. İş Piyasasında İşsizlik

1.4.1. İşsizlik Türleri

1.4.2. İşsizlikle Mücadele Politikaları

1.4.2.1. Aktif İş Piyasası Politikaları

1.4.2.2. Pasif İş Piyasası Politikaları

1.5. Türkiye'de İş Piyasası ve İşgücü

1.6. Türkiye'de İstihdam ve İşsizlik

.7. Yalova İli İş Piyasası

1.8. Yalova ilinde İşsizlik ve İstihdam

1.9. Yalova'da İşsizlikle Mücadele Politikaları

1.9.1. Yalova'da Pasif İş Piyasası Politikaları Uygulaması

1.9.2. Yalova'da Aktif iş Piyasası Politikaları Uygulaması. 1.9.2.1. Yalova'da İşgücü Yetiştirme Kursları

1.9.2.2. Yalova'da İşbaşı Eğitim (Staj) Programları

1.9.2.3. Yalova'da Toplum Yararına Çalışma Programları.

1.9.2.4. Yalova'da Girişimcilik Eğitimleri

1.9.2.5. Yalova'da İşve Meslek Danışmanlığı