İşsizlikle Mücadele:Ülke Uygulamaları ve Türkiye için Öneriler

Book : İşsizlikle Mücadele:Ülke Uygulamaları ve Türkiye için Öneriler

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Policy

Publishing Location : Ankara

ISBN : 978-975-6728-60-4

Published Date : Aralık 2009

Publisher : Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu TİSK

Language : Turkish

Document Type : Book

Book No : 6951

INDEX

SUNUŞ

1. KÜRESEL KRİZ VE İŞSİZLİK

1.1. İşgücü Piyasalarındaki Gelişmeler

1.2. Performans Farkları ve Nedenleri

1.3. Büyüme - İstihdam İlişkisi: Okun Yasası

1.4. İşsizlik ve Krizden Çıkış Şekilleri

1.5. Kriz ve İşgücü Arzı

1.6. İş Yaratmayan Büyüme Tehlikesi

2. ÜLKE UYGULAMALARI

2.1. Genel Ekonomik ve Mali Tedbirler

2.2. İstihdamı Teşvike Yönelik Tedbirler

2.3. İşini Kaybedenlerin Yeniden İstihdamını Amaçlayan Tedbirler

2.4. İşini Kaybedenler ve Düşük Gelirlilere Yönelik Gelir Desteği.

3. TÜRKİYE'DE DURUM VE ALINAN TEDBİRLER

3.1. Türkiye'de Kriz ve İşsizlik

3.2. Türkiye'de Krize Karşı Alman Tedbirler

3.2.1. Likidite Destekleri

3.2.2. Vergi Destekleri

3.2.3. İstihdam Destekleri

3.2.4. Kredi ve Garanti Düzenlemeleri

4. SONUÇ VE ÖNERİLER
5. KAYNAKLAR: