Kamu-İş Cilt:11/4

Book : Kamu-İş Cilt:11/4

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Policy

Publishing Location : Ankara

ISSN : 1303-4995

Period : 3 monthly

Published Date : Ocak 2011

Publisher : Kamu İşletmeleri İşverenleri Sendikası

Language : Turkish

Document Type : Periodical

Book No : 6925

INDEX

Prof.Dr. Savaş TAŞKENT

İş Sözleşmesinin İkale Yolu İle Sona Erdirilmesi..
Dr. A.Eda MANAV

Yrd.Doç.Dr. İştar (URHANOĞLU) CENGİZ

Toplu İş Sözleşmesinin Hükümsüzlüğü
Yrd.Doç.Dr. Orhan KOÇAK Didem USTA

Vasıflı Çalışanların İstihdam Esnasında Çevresinden ve İşyerinden Beklentilerinin Ölçülmesi:Yalova Örneği
Yrd.Doç.Dr. Murat ÇETİNKAYA Yrd.Doç.Dr. Hakan ACET

Kısa Orta ve Uzun Vadede Enflasyon

Hedeflemesi Rejimi
Yrd.Doç.Dr. Gökhan OFLUOĞLU Cengiz SARI

İş Hukukunda İşçinin İşe İade Yolunun Etkinliği ve Zonguldak İli'nde Uygulamanın Değerlendirilmesi

Dr. Şelale ÜŞEN

Dr. Meltem (GÜNGÖR) DELEN Eğitimli Kadınların Çalışma Hayatına İlişkin Tercihleri: İstanbul Örneği
Yrd.Doç.Dr. Gökhan OFLUOĞLU Arş.Gör. Tarık DOĞRU

Türkiye'de İnşaat İşkolu'ndaki İş Kazalarının Ekonomik Boyutları
Yrd.Doç.Dr. Ahmet Ferda ÇAKMAK Sacide KİLCİ

Kamu Yönetiminde Halkla İlişkilerin

Yeri ve Önemi