Mercek Sayı:61

Book : Mercek Sayı:61

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Trade Union

Publishing Location : İstanbul

ISSN : 1300-8625

Period : 3 monthly

Published Date : Ocak 2011

Publisher : Mess (Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası)

Language : Turkish

Document Type : Periodical

Book No : 6914

INDEX

Türkiye'nin Avrupa Birliği Süreci

Egemen BAĞIŞ / Devlet Bakanı ve Başmüzakereci

2010 Yılının Türk Sanayii Açısından Değerlendirilmesi Nihat ERGÜN / Sanayi ve Ticaret Bakara

Yeni Ekonomik Gelişmeler Işığında Türk Sanayinin Durumu Ahmet Kenan TANRI KULU / MHP İzmir Milletvekili

Sağlık Gelişimi Politikaları

Osman DURMUŞ / MHP Kırıkkale Milletvekili

2010 Yılı Değerlendirmesi

Güler SABANCI / Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı İhtiyatlı İyimserlik

Mustafa V. KOÇ / Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı

Toplu İş Hukuku Mevzuatına Yönelik Değişikliklerin Değerlendirilmesi Prof. Dr. Toker DERELİ / Işık Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi (İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi)

Çalışma Yaşamında Değişim ve Yeni Sorunlar Mustafa KUMLU / TÜRK-İŞ Genel Başkam

2010 Yılında Türkiye-AB İlişkilerinin Değerlendirilmesi ve

2011 Yılından Beklentiler

Prof. Dr. Haluk KABAALİOĞLU / İktisadi Kalkınma Vakfı Yönetim Kurulu Başkam ve Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı

Rekabet Avantajı Yaratmada; Atik İnsan, Atik İşletme Prof. Dr. Gülay BUDAK - Prof. Dr. Gönül BUDAK /

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyeleri

2010 Yılında Türk Sanayii: Beklentiler, Sorunlar, Çözümler

C. Tanıl KÜÇÜK / İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı

2011 Yılı İnsanca Yaşam İçin Mücadelenin Yükseleceği Bir Yıl Olmalı Süleyman ÇELEBİ / DİSK Genel Başkam

'Hasta Avrupa'nın İlacı Genç ve Dinamik Türkiye Mi? Zeynep GÖĞÜŞ / Gazeteci-Yazar ve Euractiv Türkiye Kurucusu

Global Rekabet Gücü ve İşletmeler

Prof. Dr. Coşkun Can AKTAN / Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi


Türkiye'nin Kalkınma Programlan ve Gerçekleşmelerine Yönelik Değerlendirmeler

Kemal MADENOĞLU / Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarı

Çalışma Hayatının İlerleme Raporu-2011 Yeni Anayasanın ve Sosyal Modelin Gerçekleştiği Yıl Olsun Salim USLU / HAK-İŞ Genel Başkanı

2010 Yılında Türkiye'de Otomotiv Sektörünün Dummu ve

2011 Yılından Beklentiler

Prof. Dr. Ercan TEZER / Otomotiv Sanayii Derneği Genel Sekreteri

Ulusal İstihdam Politikası Çalışmalarına İşkur İkame Edilemeyecek Katkılar Sunmaya Devam Edecektir

Doç. Dr. M. Kemal BİÇERLİ / Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü

"Bir Krizi Ziyan Etmek Felakettir"

Dr. Rüştü BOZKURT / Dünya Gazetesi Yazarı

Sanayide Atık Yönetimi

Çetin ATSUR / MESS Entegre Geri Kazanım ve Enerji San. ve Tic. A.Ş. CEO