Toplum ve Hekim Cilt:25/2

Book : Toplum ve Hekim Cilt:25/2

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Phsician

Publishing Location : Ankara

ISSN : 1300-4387

Skin : 25/2

Period : bimonthly

Published Date : Mart 2010

Publisher : Türk Tabipleri Birliği

Language : Turkish

Document Type : Periodical

Book No : 6912

INDEX

Toplum ve Hekim Yayın Kurulu'ndan
TARIM, GIDA, BESLENME ve SAĞLIK
• Dosya Editörü'nden

Nisa MENCET, Hakan TÜZÜN

• Tarımda Kapitalist Dönüşümün Klasik Modeli: İlkel Birikimden

Tarımsal Kapitalizme İngiliz Tarımı

Muammer KAYMAK
• Cumhuriyet Tarihi Boyunca

Toprak Mülkiyetinin Dönüşümü

Nevzat Evrim ÖNAL
• Dünyada ve Türkiye'de Tarım Politikaları Üzerine Genel Değerlendirmeler Oğuz OYAN
• Biyogüvenlik Yasası, Toplumsal Şizofreni ve Doğanın

Değişim Değeri

Ilgın ÖZKAYA ÖZLÜER, Fevzi ÖZLÜER
• Köy Hane Halkı Anketlerinden

Kırsal Sınıflara

Korkut BORATAV
• Tarımda Sendikalaşma Hareketleri
Satılmış BAŞKAVAK