Kadınların Belleği (Uluslararası Kadın Kütüphaneleri Sempozyum Tutanakları)

Book : Kadınların Belleği (Uluslararası Kadın Kütüphaneleri Sempozyum Tutanakları)

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Women

Publishing Location : İstanbul

ISBN : 975-342-016-1

Published Date : Ekim 1991

Publisher : Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı

Language : Turkish

Document Type : Book

Book No : 6910

INDEX

Sunuş

8 Ekim 1991 Sabah Oturumu

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Jale Baysal Açılış Konuşması: Jale Baysal

İstanbul Büyükşchir Belediyesi Adına Konuşma: Hilmi Yavuz

Türk Kütüphaneciler Derneği Adına Konuşma: Hasan Kcscroğlu

İngiliz Kültür Ataşeliği Adına Konuşma: Victoria Field

Favvcett Kütüphanesi: David Doughan

Favvcett Kütüphanesi ile İlgili Tartışma

İngiltere'de Kadın Araştırmaları, 1980-1990: David Doughan

David Doughan'm Bildirisi ile İlgili Tartışma

8 Ekim )991 Öğleden Sonra Oturumu

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Jale Baysal Fransız Büyükelçiliği Adına Konuşma: Alcxandre Tolstoı Marguerite Durand Kütüphanesi: Annie Dizier Marguerite Durand Kütüphanesi ile İlgili Tartışma Fransa'da Kadın Araştırmaları, 1980-1990: Annie Dizier Annie Dizier'nin Bildirisi ile İlgili Tartışma

9 Ekim 1991 Sabah Oturumu

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Nermin Abadan-Unat Amerikan Kültür Ataşeliği Adına Konuşma: Philip J. Brecden Arthur ve Elizabcth Schlcsinger Kütüphanesi: Patricia Miller King Arthur ve Elizabcth Schlcsinger Kütüphanesi ile İlgili Tartışma A.B.D.'dc Kadın Araştırmaları, 1980-1990: Patricia Miller King Patricia Miller King'in Bildirisi ile İlgili Tartışma

9 Ekim 1991 Öğleden Sonra Oturumu Oturum Başkanı: Dr. Füsun Akatlı Hollanda Başkonsolosluğu Adına Konuşma: Jan Jonker Roelants Uluslararası Kadın Hareketleri Arşivi ve Bilgi Mcrkczi-IIAV: Maricke Kramer HAV ile İlgili Tartışma

Hollanda'da Kadın Araştırmaları, 1980-1990: Marieke Kramer Maricke Kramer'in Bildirisi ile İlgili Tartışma