İltica ve Göç Alanındaki Gelişmelere Genel Bakış-2010-

Book : İltica ve Göç Alanındaki Gelişmelere Genel Bakış-2010-

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Policy

Publishing Location : İzmir

Published Date : 2010

Publisher : Mültecilerle Dayanışma Derneği

Language : Turkish

Document Type : Book

Book No : 6882

INDEX

Sunuş
I- 2009' da Dünyada Mülteci, Sığınmacı, Ülke İçinde Zorla Yerinden Edilmiş (IDP ) Vatansız ve Geri Dönen Mültecilere Ait Veriler

II- Türkiye' deki Gelişmeler

a- iltica Alanında Daha Etkin Bir Aktör: Sivil Toplum Kuruluşları b- Mahmur Kampı ve Geri Dönüşler

c- Kabul Merkezleri - Geri Gönderme Merkezleri - Geri Kabul Antlaşması

III- Avrupa Birliği' ndeki Gelişmeler a- Stockholm Programı

b-Avrupa Sığınma Destek Ofisi

c- Avrupa Birliği Yeniden Yerleştirme Ortak Programı ( Joint EU Resettlement Programme )

EK: BM EPİM ( Evrensel Periyodik İnceleme ) Raporuna Mülteci-Der Tavsiyeleri s