13.Ulusal Halk Sağlığı Kongresi-Sağlıkta Eşitsizlikler(Konuşma Metinleri Kitabı)

Book : 13.Ulusal Halk Sağlığı Kongresi-Sağlıkta Eşitsizlikler(Konuşma Metinleri Kitabı)

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Phsician

Publishing Location : İzmir

Published Date : 2010

Publisher : TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu)

Language : Turkish

Document Type : Book

Book No : 6868

INDEX

İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ Bilimsel Kurul
BİLİMSEL PROGRAM

18.Ekim.2010, Pazartesi

19.Ekim.2010, Salı ~

20.Ekim.2010, Çarşamba

21.Ekim.2010, Perşembe

22.Ekim.2010, Cuma
KONUŞMA METİNLERİ

Açılış Töreni

Prof.Dr. Rahmi Dirican'ın Yaşam Öyküsü

Ana Toplantılar

Ana Toplantı-1:Dünyada Sağlıkta Eşitsizlikler

Ana Toplantı-2: Sosyal, Kültürel ve Politik Açıdan Sağlıkta Eşitsizlikler

Ana Toplantı-3: Sağlık Sistemleri ve Eşitsizlikler

Ana Toplantı-4: Çalışma Yaşamı ve Sağlıkta Eşitsizlikler

Oturumlar

1. Oturum: Halk Sağlığı ve Yerel Yönetimler

2. Oturum: Kadın Sağlığı

3. Oturum: Tütün Kontrolünde Güncel Durum ve Halk Sağlığı Uzmanının Rolü

4. Oturum: Sağlık Politikası

5. Oturum: Çocuk Sağlığı

6. Oturum: Demografik, Sosyolojik, Ekonomik Yönleriyle Toplum Yaşlanması

7. Oturum: Sağlığı Geliştirme

8. Oturum: Aşı Üretimi

9. Oturum: İş Sağlığında Multi Disipliner Yaklaşım

10: Oturum: Geçmişten Geleceğe Epidemiyoloji

11: Oturum: Kalp Damar Hastalıkları

12: Oturum: Halk Sağlığı İçin Savunmasız Grupların Sağlığını Savunma

13: Oturum: Halk Sağlığı Projeleri

14: Oturum: Pandemik Grip Salgın Yönetimi ve H1N1

15: Oturum: Halk Sağlıkçı Gözüyle Hastane Yönetimi

16. Oturum: Temel İş Sağlığı Hizmetleri

17. Oturum: Sağlık Finansmanı

18. Oturum: Eşitsizlikler Temelinde Çevresel Sorunlar