13.Ulusal Halk Sağlığı Kongresi-Sağlıkta Eşitsizlikler

Book : 13.Ulusal Halk Sağlığı Kongresi-Sağlıkta Eşitsizlikler

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Phsician

Publishing Location : İzmir

Published Date : 2010

Publisher : Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı

Language : Turkish

Document Type : Book

Book No : 6867

INDEX

İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ Bilimsel Kurul
BİLDİRİ ÖZETLERİ
SÖZLÜ BİLDİRİLER

SÖZLÜ BİLDİRİ SUNUMLARI -1 : Sağlık Örgütlenmesi

SÖZLÜ BİLDİRİ SUNUMLARI -2: Tütün

SÖZLÜ BİLDİRİ SUNUMLARI -3: Bulaşıcı Hastalıklar

SÖZLÜ BİLDİRİ SUNUMLARI -4: Kent ve Çevre Sağlığı

SÖZLÜ BİLDİRİ SUNUMLARI -5: İş Sağlığı

SÖZLÜ BİLDİRİ SUNUMLARI -6: Okul Sağlığı

SÖZLÜ BİLDİRİ SUNUMLARI -7: Epidemiyoloji

SÖZLÜ BİLDİRİ SUNUMLARI -8: Sağlığın Geliştirilmesi

SÖZLÜ BİLDİRİ SUNUMLARI -9: Eşitsizlikler

SÖZLÜ BİLDİRİ SUNUMLARI -10: Çocuk Sağlığı

SÖZLÜ BİLDİRİ SUNUMLARI -11: Kadın ve Üreme Sağlığı SÖZLÜ BİLDİRİ SUNUMLARI -12: Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar

POSTER BİLDİRİLER

(P.1-P.6) EPİDEMİYOLOJİ

(P.7-P.12) SAĞLIK POLİTİKASI / SAĞLIKTA EŞİTSİZLİKLER

(P.13-P.24) SAĞLIK YÖNETİMİ

(P.25-P.47) SAĞLIK ÖRGÜTLENMESİ

(P.48-P.49) SAĞLIK SİSTEMLERİ

(P.50-P.52) SAĞLIK EKONOMİSİ / FİNANSMANI

(P.53-P.83) İŞ SAĞLIĞI

(P.84-P.95) ÇEVRE SAĞLIĞI

(P.96-P.132) BULAŞICI HASTALIKLAR

(P.133-P.153) BULAŞICI OLMAYAN HASTALIKLAR

(P.154-P. 166) YAŞLI SAĞLIĞI

(P.167-P.212) KADIN VE ÜREME SAĞLIĞI

(P.213-P.233) ÇOCUK SAĞLIĞI

(P.234-P.241) BAĞIŞIKLAMA_

(P.242-P.270) OKUL SAĞLIĞI / ADÖLESAN SAĞLIĞI

' (P.271-P.283) SAĞLIK EĞİTİMİ / SAĞLIĞIN GELİŞTİRİLMESİ

(P.284-P.286) DEMOGRAFİ

(R287-P.292) KAZALAR

(P.293-P.305) TOPLUM BESLENMESİ

(P.306-P.307) KENT VE SAĞLIK

(P.308-P.313) TIBBİ ETİK

(P.314-P.315) OLAĞAN DIŞI DURUMLAR

(P.316-P.333) AKIL SAĞLIĞI / BAĞIMLILIK

(P.334-P.337) TIBBİ SOSYOLOJİ /ANTROPOLOJİ

(P.338-P.355) TÜTÜN

(P.356-P.357) KANSER EPİDEMİYOLOJİSİ