Mercek Sayı:60

Book : Mercek Sayı:60

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Trade Union

Publishing Location : İstanbul

ISSN : 1300-8625

Period : 3 monthly

Published Date : Ekim 2010

Publisher : Mess (Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası)

Language : Turkish

Document Type : Periodical

Book No : 6860

INDEX

İstihdam Yaratacak Yeni Bir Ekonomik Modele Geçmeliyiz Prof. Dr. Esfender KORKMAZ / CHP İstanbul Milletvekili

İşsizliğe Yönelik Politikalarımız

Recep DUMANLI / MHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Üyesi DPT Sosyal Politikalar Dairesi Eski Başkanı

Türkiye'de İşgücü ve İstihdamın Yapısal Sorunları Bayram Ali MERAL / CHP İstanbul Milletvekili

İstihdam Sonmu ve Çözüm Yolları

M. Rifat HİSARCIKLIOĞLU / TOBB Yönetim Kurulu Başkanı Önce Samimiyet...

Pevrul KAVLAK / Türk-İş Genel Sekreteri ve Türk Metal Sendikası Genel Başkam

Kadın İstihdamının Artırılması - 1LO Sözleşmeleri Gülay ASLANTEPE / ILO Türkiye Temsilcisi

IŞKUR'un İstihdam Hizmetleri ve Projeleri

Doç. Dr. M. Kemal BİÇERLİ / Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü

İstihdamın Artırılması: Amaçlar Yöntemleri Meşru Kılmaz! Adnan SERDAROGLU / Birleşik Metal-İş Sendikası Genel Başkanı

Mesleki Yeterlilikler Kavramının İstihdam Politikalarına Etkisi Bayram AKBAŞ / Mesleki Yeterlilik Kurumu Yönetim Kurulu ve Kurum Başkanı

İşsizlik Sorunu ve Türkiye'nin Avrupa Birliği İstihdam Stratejisi'ne Uyumu Prof. Dr. Berrin CEYLAN-ATAMAN / Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi

Türkiye, Kalkınmada Sosyal Diyalogdan Daha Fazla Yararlanmalıdır Bülent PİRLER / TİSK Genel Sekreteri

Yetkin Personelin Şirkette Tutulması

Salih ERLÖR / Mercedes Benz Türk A.Ş. İK Müdürü

Pmar ERTÖR AKYAZI / Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler

Fakültesi Araştırma Görevlisi

İstihdamda Gündem ve PERYÛN'ün Katkıları Selen KOCABAŞ / PERYÖN Yönetim Kurulu Başkanı