Toplum ve Hekim Cilt:24/3

Book : Toplum ve Hekim Cilt:24/3

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Phsician

Publishing Location : Ankara

ISSN : 1300-4387

Skin : 24/3

Period : bimonthly

Published Date : Mayıs 2009

Publisher : Türk Tabipleri Birliği

Language : Turkish

Document Type : Periodical

Book No : 6859

INDEX

Toplum ve Hekim Yayın Kurulu'ndan
HEKİM EMEĞİ VE ÇALIŞMA KOŞULLARI

• Yetkin Mühendis ve İşçi Sınıfı "Yetkin Mühendis" Beratı ya da Şahsiyetli Soyut Emekçiler:

TMMOB Nereye?

Ahmet ÖNCÜ

• 'Sağlık Gizi' Üzerine Bir Kaç Söz

Hasan Ünal NALBANTOĞLU

• Sağlık Hizmetlerinde Metalaşma ve Sağlık Emekçilerinin Sömürüsü

Kapitalizm ve Sağlık Hizmetleri

Mehmet ZENCİR

• Hekim Emekgücü ve Hekim Ödeme

Biçimlerine Uluslararası Bakış

Hakan TÜZÜN

• "Yaban", Yabancılaşma ve

Hekimlik Üzerine Bir Deneme

Yavuz ÜÇKUYU

İŞÇİ SAĞLIĞI

• İşçi "Sağlığı" Üzerinden Ekonomik ve Eğitim İhtiyacını Harmanlayan

Sermaye-Devlet

Levent KOŞAR

SOSYAL TIP
• Mezopotamya Tıp Günleri

Cegerğun POLAT

• Travma, Toplumsal Yas ve

ve Bağışlama

Cem KAPTANOĞLU

SAĞLIK HİZMETLERİ

• Neoliberalizm

ve Domuz Gribi

Cavit Işık YAVUZ

• İzmir İli "Metropolitan" Alanda Toplumun Sağlık Düzeyi ve

Sağlık Hizmetlerinin Kullanımı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ HALK SAĞLIĞI AD ÖĞRETİM ELAMANLARI

TAM SÜRE ÇALIŞMA

• TTB Merkez Konseyi'nin Tam Süre Çalışma
Yasa Tasarısı Üzerine Görüşleri

• Tam Süre Çalışma

Erdal ATABEK

• Tam Süre Çalışma Sonrası

Erdal ATABEK