1. Ulusal Sağlık Kongresi

Kitap : 1. Ulusal Sağlık Kongresi

Yazar : * --

Dil : Türkçe

Bölüm : Sosyal Hekimlik

Yayın Yeri : Ankara

Yayın Tarihi : Şubat 1992

Yayıncı : T.C. Sağlık Bakanlığı

Orijinal Dil : Türkçe

Tür : Kitapçık

Kitap No : 6854

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ

GİRİŞ.............

1. SORUNLARA YAKLAŞIM METODOLOJİSİ

2. REFORM PAKETİNİN ANA ESASLARI

2.1. Sağlık Mevzuatının Çağdaşlaştırılması

2.2. Hizmet Sunumunda Reform

2.3. Hizmetin Finansmanı İle ilgili Reform Çalışmaları

2.3.1. Verimliliğin ve etkinliğin arttırılması

2.3.1.1. Kaynakdağılımının düzeltilmesi

2.3.1.2. Maliyet/Etkinlik oranının geliştirilmesi

2.3.1.3. Hizmet kalitesinin geliştirilmesi

2.3.1.4. Sağlık hizmetlerinin yönetiminin geliştirilmesi

2.3.2. Hanehalkı harcamalarının sigorta fonlarına yönlendirilmesi

2.3.3. Sağlık Sigortası primlerinin amacına matuf kullanılması

2.3.4. Sağlıkprimi

2.3.4.1. Tarımsal vergiler

2.3.4.2. Sağlığa katkı payı

2.3.4.3. Genel vergiler

2.3.5. Kullanıcı katkıları

2.4. Yönetim Yapısında Reform

f

2.5. Sağlık Personeline Yönelik Düzenlemeler

2.6. Ulusal Sağlık Akademisi'nin Kurulması

2.7. Sağlık Enformasyon Sisteminin Kurulması

3. SONUÇ