1. Ulusal Sağlık Kongresi

Book : 1. Ulusal Sağlık Kongresi

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Phsician

Publishing Location : Ankara

Published Date : Şubat 1992

Publisher : T.C. Sağlık Bakanlığı

Language : Turkish

Document Type : Booklet

Book No : 6854

INDEX

ÖNSÖZ

GİRİŞ.............

1. SORUNLARA YAKLAŞIM METODOLOJİSİ

2. REFORM PAKETİNİN ANA ESASLARI

2.1. Sağlık Mevzuatının Çağdaşlaştırılması

2.2. Hizmet Sunumunda Reform

2.3. Hizmetin Finansmanı İle ilgili Reform Çalışmaları

2.3.1. Verimliliğin ve etkinliğin arttırılması

2.3.1.1. Kaynakdağılımının düzeltilmesi

2.3.1.2. Maliyet/Etkinlik oranının geliştirilmesi

2.3.1.3. Hizmet kalitesinin geliştirilmesi

2.3.1.4. Sağlık hizmetlerinin yönetiminin geliştirilmesi

2.3.2. Hanehalkı harcamalarının sigorta fonlarına yönlendirilmesi

2.3.3. Sağlık Sigortası primlerinin amacına matuf kullanılması

2.3.4. Sağlıkprimi

2.3.4.1. Tarımsal vergiler

2.3.4.2. Sağlığa katkı payı

2.3.4.3. Genel vergiler

2.3.5. Kullanıcı katkıları

2.4. Yönetim Yapısında Reform

f

2.5. Sağlık Personeline Yönelik Düzenlemeler

2.6. Ulusal Sağlık Akademisi'nin Kurulması

2.7. Sağlık Enformasyon Sisteminin Kurulması

3. SONUÇ