Türk-İş Sayı:389

Book : Türk-İş Sayı:389

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Trade Union

Publishing Location : Ankara

ISSN : 1300-6843

Period : bimonthly

Published Date : Mayıs 2010

Publisher : TÜRK-İŞ

Language : Turkish

Document Type : Periodical

Book No : 6844

INDEX

Ulusal İstihdam Stratejisi: Dağ Fare Doğurdu
Mustafa KUMLU
Genel Başkan
Uluslararası Çalışma Konferansı 99. Toplantısı Cenevre'de Yapıldı
Ekonomi Koordinasyon Kurulu "Ulusal İstihdam Stratejisi"ni Masaya Yatırdı
Cumhurbaşkanından Terör Zirvesi
TURK-IŞ Başkanlar Kurulu Kılıçdaroğlu'nu Kutladı
26 Mayıs Eylemi Zonguldak'ta Yapıldı
Karabük'e Türk Metal Çıkarması
DOSYA
"Vatandaşlık Geliri"

Bölge Temsilciliklerinde Sorunlar Masaya Yatırıldı
"Doğu ve Güneydoğu'da İstihdam .Sağlanmadan, Sorunları Çözmek Mümkün Değil." Cemail BAKINDI

TÜRK-İŞ Genel Teşkilatlandırma Sekreteri

TURK-IŞ'in 2010 Yılı Yayınları
Çalışma Yaşamında Mayıs-Haziran 2010

TÜRK-İŞ'in Gündeminden
Sendikalarımızdan

Milyonlarca Hanede "Yoksulluk Edebiyatı" Yapılıyor

Tüketici Dünyası

Sinan VARGI

TÜRK-İŞ Teşkilatlandırma Uzmanı

Erken Yaşta Evlilik Nedenleri ve Çözüm Önerileri

Hülya UZUNER TÜRK-İS Kadın İşçiler Uzmanı

Ülkeler ve Sendikalar „Hakan SÜKUN

TÜRK-İŞ Dış ilişkiler Uzmanı

Ev Hizmetlerinde Çalışanlar İçin İnsan Onuruna Yakışır İş

Hakan SÜKUN

TÜRK-İŞ Dış İlişkiler Uzmanı

AB ve Çalışma Hayatı

Güven SAVUL

TÜRK-İŞ Uzman Yardımcısı

İşçi Emekli Aylıkları

Enis BAĞDADİOĞLU

TÜRK-İŞ Araştırma Müdür Yardımcısı

Uluslararası Sendikal Hareket

Uğraş GÖK

TÜRK-İŞ Dış ilişkiler Uzmanı

Ulusal İstihdam Stratejisinin Öncelikleri ve Çalışanlara Yönelik Riskler Namık TAN

TÜRK-İŞ Araştırma Müdür Yardımcısı

Ağaç-İş Sendikası Genel Kurulu Yapıldı

"Ulusal İstihdam Stratejisi, Odağına Gençleri ve Kadınları Almalıdır. İşsizlik Sorunu Avrupa'dan İthal Modellerle Çözülemez."

Doç. Dr. Hakan ERCAN

ODTÜ İİBF iktisat Bölümü Öğretim Üyesi

Küreselleşme Sürecinde İş Sağlığı ve Güvenliği Gökhan EROL

TÜRK-İŞ Eğitim Uzman Yardımcısı

"Sendikal Örgütlülüğün Olduğu Yerde, İş Sağlığı ve Güyenliği Önlemleri Alınıyor. Kazalar En Aza İniyor.'

İlhan TUNCER

İş Müfettişleri Derneği Genel Başkanı

Yasemin YÜCESOY

İş Müfettişleri Derneği Genel Sekreteri

Toplu İş Sözleşmelerinde Tarafların Amacını Yansıtmayan Düzenlemeler (Kıdem Zammı)

Dr. Naci ONSAL

TÜRK-İŞ Genel Sekreter Yardımcısı

Sosyal Güvenlik Celal TOZAN

TÜRK-İŞ Sosyal Güvenlik Danışmanı