Mercek Sayı:59

Book : Mercek Sayı:59

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Policy

Publishing Location : İstanbul

ISSN : 1300-8625

Period : 3 monthly

Published Date : Ocak 2010

Publisher : Mess (Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası)

Language : Turkish

Document Type : Periodical

Book No : 6842

INDEX

Anayasa Değişiklikleri ve Çalışma Hayatı

Prof. Dr. Ömer DİNÇER / Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakara

Anayasa Değişiklikleri ile İlgili Düşünceler

Ahmet Kenan TANRIKULU / MHP İzmir Milletvekili

Anayasa Değişiklikleri

Prof. Dr. Mithat MELEN / MHP İstanbul Milletvekili

Toplu Pazarlık Sistemi Açısından Anayasa'da 5982 Sayılı Yasa ile Yapılan Son Değişiklikler

Prof. Dr. Metin KUTAL / Kadir Has Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi

Yeni Anayasa Değişiklikleri ve Uluslararası Sendika Özgürlüğü Normları Prof. Dr. Toker DERELİ / Işık Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi

Anayasa ve Sendikalarımız

Refik BAYDUR / TİSK Onursal Başkam ve KİPLAS Yönetim Kurulu Başkam

99. Uluslararası Çalışma Konferansı Kararları Bağlamında Türkiye'deki Gelişmelerin Değerlendirmesi

Prof. Dr. Tankut CENTEL / Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı

Türk Çalışma Hayatını Bekleyen Belirsizlik ve Kaos Süreci Hakkı MALRAŞ / TİSK Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Anayasa Değişiklikleri için TÜSÎAD Görüşü Ümit BOYNER / TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı

Uzlaştırıcı ve Sivil Bir Anayasa Mustafa KUMLU / TÜRK-İŞ Genel Başkanı

Anayasanın İş Hukukuna İlişkin Bazı Maddelerinde Yapılan Değişikliklerin Değerlendirilmesi

Prof. Dr. A. Can TUNCAY / Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı

Türkiye'de Endüstriyel İlişkiler Nereye Gidiyor?

Solmaz COŞKUN / TİSK Yürütme Komitesi ve Yönetim Kurulu Üyesi

Anayasa Değişikliklerinin Sanayi ve İşletmeler Açısından Değerlendirilmesi Celal BEYSEL / TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı

Anayasa Değişikliklerinin Toplu İş Sözleşmesi Düzeni ve Sendikaların Geleceği Açısından Değerlendirilmesi

Prof. Dr. Fevzi DEMİR / Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi

Hedef Özgürlükçü, Eşitlikçi, Demokratik ve Sosyal Bir Anayasa Olmalıdır Süleyman ÇELEBİ / DİSK Genel Başkam