Çocuk ve Şiddet Çalıştayı 12 Eylül 2009 İstanbul

Book : Çocuk ve Şiddet Çalıştayı 12 Eylül 2009 İstanbul

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Child Labor

Publishing Location : İstanbul

Published Date : Aralık 2009

Publisher : İstanbul Tabip Odası

Language : Turkish

Document Type : Book

Book No : 6838

INDEX

PANEL

Şiddet Nedir / Ali Ergür

AİLE VE ŞİDDET

Ailede şiddet ve çocuk / Behiye Alyanak

Aile içi şiddetin çocuk ruh sağlığına etkileri / Sevcan Karakoç

Çocuğun fiziksel, cinsel ve duygusal istismarı / Figen Şahin

İstanbul'da gerçekleşen çocuk istismarına bağlı ölümler:

Adli Tıp Kurumu deneyimi /Bülent. Şam

Ölümcül çocuk istismarı olgularının adli tıp açısından

değerlendirilmesi/Işıl Pakiş

Çocukta cinsel istismar olgularına yaklaşımda adli tıp uygulamaları: Eksiklikler,

yetersizlikler, uygulama soranları ve Mersin uygulamaları /Halis Dokgöz

Çocuk istismarı ve çocuk suçluluğu ilişkisi / Betül Ulukol

Aile içinde şiddet veya şiddete uğrayan çocukların okul yaşantılarında

ortaya çıkan sorunlar ve çözüm önerileri /Rüya Bilge

Aile içi şiddette uğrayan ya da tanık olan çocuğa danışmanlık

ve aile içi şiddete yaklaşım / Ney lan Özdemir

Aile içi şiddete uğrayan çocuğa yönelik sosyal hizmetler ve çocuğun korunmasında

Sosyal Hizmet Uzmanının rolü / Melek Durukan

Aile içi şiddet konusunda yasal koruma ve düzenlemeler / Sevda Bayramoğlu

TOPLUM VE ŞİDDET (1)

Okulda şiddet: Genel kavramlar /Meltem Kora

Akranlar arası şiddet / Mü]garı Alikaşifoğlu

Öğrencilerde zorbaca davranışlar / Nevin Dölek

Akranlar arası şiddet biçimleri / Dilek Özalp

Okullarda akranlar arası şiddete en sık hangi biçimlerde rastlanıyor? / Feray Ay doğan Okullarda şiddet konusunda bir proje örneği: daha güvenli Avrupa

okulları ortaklığı geliştirme projesi /Zuhal Zeybekoğlu

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün okullarda şiddeti önleme çalışmaları

Disiplin yönetmelikleri ve çoçuk odaklı okul disiplini yaklaşımı / Ufuk Gürler

Medya'dan şiddet etkileşimi üzerine / Sevgi Özkan
TOPLUM VE ŞİDDET (2)

Çocuk işçiliği / Sarper Erdoğan

Bir şiddet tablosu: Küçük yaşta çalışma yaşamına giren kız çocukları /İnci User,

Belkıs Kümbetoğlu, Aylin Akpınar, Zeynep Beşpınar Karaoğlu

Çocukların çalışma yaşamında karşılaştıkları şiddetin çeşitli biçimleri /Ercan Duman

Çocuk emeğinin kullanım biçimleri sorunlar ve çözüm önerileri / Çınar Cengiz

Çocukların çalışma alanları, çalışma koşullan, sorunlar ve

çözüm önerileri / Onur Sunal

Çocuk işçiliği'nin önlenmesi ve denetimi / Özcan Karabulut

Çalışma yaşamında şiddet (işyerlerinde tükenen çocukluk) / F. Buket Dündar

Çocukların çalışma koşullarının ulusal yasalar ve uluslararası sözleşmeler yönünden

değerlendirilmesi / Çevriye Aydın

Akran abilik olgusu / Kemal Alsaç

Sivil toplum kuruluşları bakış açısından sokakta yaşayan ve

çalıştırılan çocuklar / Gökhan Oral, Burcu Kutlu

Sokak çocuklarının psikososyal sorunları ve müdahale

çalışmaları / Serra Müderrisoğlu

Zorunlu Göçün Çocuk ve Gençler Üzerindeki Etkileri (Sorun Etme Sahip Çık)

Göç Alan Semtlerde Çocuklar / Ayşe Tepe

DEVLET VE ŞİDDET

Suça itilen çocukların işledikleri suçlar /Rıza Yılmaz

Türkiye'nin doğusunda çocuklar ve şiddet /Muhammet Can

Suça sürüklenme riski altındaki çocuklar ve suça sürüklenen çocuklar /Nevin Özgün

Çocuk ve işkence / Ümit Biç er

Neden çocuklarda ceza sorumluluğu erişkinlerden farklı ele alınmalıdır? / Ay şen Coşkun

Şiddetin Saklı Boyutu: Handikapların birikimi ve çocuk ceza adaleti / Verda İrtiş

V-

Suça itilmiş çocuklar açısından "Farik Mümeyyizlik" kararı verilmesi gerekli mi?

Nurşen Turan

Çocuk yargılamasında istismar mağduru çocuklar / Ayşenur Demirkale

Soruşturma evresinde şüpheli ve mağdur çocuğun hakları / Aşkın Yaşar Topuzoğlu

Çocuk Polisinin güncel uygulamaları / Lale Tırtıl

Terörle mücadele kanunu ve çocuklar: Diyarbakır deneyimi / Elif Kırteke

Çocuk Ceza Adalet Sistemi'nde Çocuk Kapalı Ceza İnfaz

Kurumlarının Yeri / Selmin Cansu Demir