SBF Dergisi 65(2)

Book : SBF Dergisi 65(2)

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Policy

Publishing Location : Ankara

ISSN : 0378-2921

Period : 3 monthly

Published Date : Nisan 2010

Publisher : Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi

Language : Turkish

Document Type : Periodical

Book No : 6835

INDEX

Macide Çiçek

Türkiye'de Faiz, Döviz ve Borsa: Fiyat ve Oynaklık Yayılma Etkileri / Interest Rates, Foreign Exchange Rates and Stock Prices in Turkey: Price and Volatility Spillover Effects

Yetkin Çınar - Türkmen Göksel

İhracatta Bölgesel Çeşitlendirme ve İstikrar / Global Diversification and Stability of Export Sales

M. Kadir Doğan - Tolga Yuret

Üniversitelere Öğrenci Yerleştirme Sisteminde Tercih Bildirimindeki Kısıtlamanın Etkileri / The Effects of the Restriction on Statement of Preference in College Admission System

Melek Eker

Rekabetin Performans Ölçüm Sisteminin Kullanımına Etkisi: Ampirik Bir Çalışma / The Effect of Competition on the Using ofPerformance Measurement System: An Empirical Study

Nilgün Erdem

Bağımlılığın Yeni Biçimleri Olarak Neoliberal Politikalar: Türkiye Örneği /

Neoliberal Policies as the New Forms of 'Dependencv: The Turkish Case

Alper Karakurt

Küresel Kriz Ortamında Yatırım Teşvikleri / Investment Incentives amid Global Crisis

Muammer Kaymak

1873-1896 Krizi: Mit mi Gerçeklik mi? / The Crisis of 1873-1896: A Myth or a Realıty?

Hasan Tutar - Mehmet Altınöz

Örgütsel İklimin İşgören Performansı Üzerine Etkisi: Ostim İmalât İşletmeleri Çalışanları Üzerine Bir Araştırma / The Effect of Organızatıoııal Climate on Employee Petformance: A Study on the Employees of Ostim Manufacturing Enterprises

Melek V. Tüz - Murat Gümüş

The Diversity Perception and the Attitudes of Employees: A Study on Human Resource Professionals and Hotel Workers / Çalışanların Farklılık Algı ve Tutumları: İnsan Kaynakları Profesyonellerine ve Otel Çalışanlarına Yönelik Bir Araştırma

Mustafa Kemal Yılmaz - Aysel Erciş - Sevtap Ünal

Kanal Üyelerinin Ekonomik-Sosyal Tatmin, Güven ve Bağlılık İlişkisinin Belirlenmesi: Doğu Anadolu Bölgesi'nde Beyaz Eşya Sektöründeki Bayiiler Üzerine Bir Araştırma / Determination of Economical-Social Satisfaction, Trust and Loyalty Relations of Channel Members: A Research Conducted Över Dealers ofWhite Goods Located in Eastern Anatolia

Murat Sevinç

Kronik: 2010 Anayasa Değişiklikleri: Yöntem ve İçerik Eleştirisi Yavuz Yıldırım Kitap İncelemesi Elif Tuğba Doğan

Kitap İncelemesi